Marjoos
24-09-2020

"Het geeft me een goed gevoel dat ik zelf concreet bijdraag aan mijn herstel"

Op tafel bij Marjoos liggen spuiten, naalden en een infuuszak uitgestald. Ze herstelt inmiddels al drie maanden thuis van een zware bacteriële infectie in haar hart. Hierbij krijgt ze zorg op maat van het team Technisch Gespecialiseerde Verpleging (TGV) van STMG. Marjoos levert zelf een belangrijke bijdrage aan de zorg door medische handelingen zelf uit te voeren.

Gespecialiseerde thuiszorg
Medewerkers uit het TGV zijn opgeleid om patiënten die uit het ziekenhuis komen te ondersteunen bij hun herstel of de behandeling voort te zetten. Zij voeren complexe verpleegkundige handelingen uit waardoor een ziekenhuisopname kan worden verkort en de patiënt in zijn of haar eigen vertrouwde omgeving verder kan herstellen of behandeld kan worden.

Elianne, een gespecialiseerde verpleegkundige uit het team dat bij Marjoos thuis zorg verleent, vertelt: “Dat wij als verpleegkundigen deze zorg thuis kunnen verlenen, geeft onze cliënten zo veel meer kwaliteit van leven. Door iemand de kans te geven thuis te herstellen of verder behandeld te worden, geef je ze meer eigen regie over hun leven en hun eigen gezondheid of herstel.”

Maatwerk en vertrouwen
Thuiszorg is maatwerk. Niet iedereen heeft dezelfde zorg nodig. En vooral: soms kun je een stapje verder gaan in het geven van eigen regie. Om medische handelingen over te dragen aan een cliënt is vertrouwen nodig. “Omdat de thuiszorg zo intensief zou zijn en Marjoos in het ziekenhuis al toestemming had gekregen van de medisch specialist, hebben we beoordeeld of Marjoos zelf de dagelijkse verpleegkundige handelingen zou kunnen doen. Bij zo’n beoordeling kijken we altijd naar onze cliënten. Hoe ziek zijn ze? Hebben ze inzicht in hun ziekte, in wat ze nodig hebben of juist moeten laten? Als ze dit niet begrijpen, zijn de risico’s te groot.”

Bewegingsvrijheid
In het geval van Marjoos zagen de verpleegkundigen ruimte voor het overdragen van de handelingen. Stap voor stap hebben de verpleegkundigen Marjoos alles aangeleerd. In drie weken tijd kon ze het zelf en werden de thuiszorgmomenten van 14 naar 2 keer per week teruggebracht. Marjoos: “Het is een enorme belasting om alles zelf te doen, maar de belasting van 14 keer per week mensen over de vloer was minstens zo groot. Dat ik niet hoef te wachten tot er iemand langs komt, geeft me extra tijd die ik zelf kan indelen. Ik ben blij dat ik weer wat bewegingsvrijheid terug heb. Het geeft me een goed gevoel dat ik zelf concreet bijdraag aan mijn herstel.”

Bijzonder
Elianne: “Thuiszorg is bijzondere zorg. Wij komen thuis bij onze cliënten, we zien ze in hun vertrouwde omgeving en zijn er om te helpen hen de eigen regie terug te geven op een manier die bij de persoon en situatie past. De mate waarin Marjoos zichzelf verpleegt, is uitzonderlijk. Maar ons team staat er unaniem achter.”

Meer nieuws

Logo Samenzevenaar Icoon
verpleging en verzorging, samenwerking, huishoudelijke ondersteuning, thuisbegeleiding

Samen Zevenaar: samen tegen eenzaamheid

1 min.
Upper Body 944557 640
verpleging en verzorging, samenwerking, specialistische verpleging

Bijdrage STMG aan Landelijk Transmuraal Zorgpad COPD met ziekenhuisopname

1 min.
Nieuwe Bedrijfskleding
algemeen, verpleging en verzorging

Vertrouwde zorg in een nieuw jasje

1 min.