Gespecialiseerde verpleging

Een aantal van onze verpleegkundigen is extra opgeleid voor advies en behandeling van chronische ziekten als diabetes, astma, COPD, reuma, dementie, oncologische en palliatieve zorg, stoma- en wondzorg. Naast het zelf verlenen van zorg begeleiden onze verpleegkundigen ook collega’s in de wijkteams bij de zorg voor hun klanten. Daarnaast zijn ze er voor u als u advies of voorlichting nodig heeft. Specialistische zorg is van grote waarde en kan in veel situaties ziekenhuisopnames verkorten of zelfs voorkomen!


Banner Onze Zorg
Verpleegkundig specialisten

Naast gespecialiseerde verpleegkundigen werken bij STMG ook meerdere verpleegkundig specialisten op het gebied van palliatieve zorg, wondzorg en pijn en ouderenzorg. De verpleegkundig specialisten zijn master opgeleid en hebben een behandelbevoegdheid.  Door hun kennis op zowel medisch als verpleegkundig gebied vervullen zij een brugfunctie tussen het medisch en verpleegkundig domein.Naast begeleiding aan u en uw naasten, verpleegkundigen en huisartsen begeleiden zij ook specialisten in het ziekenhuis en adviseren zij onder andere over onderstaande onderwerpen:

  • Hoog complexe of te verwachten multi problematiek
  • Hoog complexe beslissingen over behandeling (zoals wel/niet continueren van behandeling) of levenseinde
  • Verschuiving van doel van de behandeling (transitie)
  • Symptoommanagement op medisch en verpleegkundig vlak
  • Lichamelijk onderzoek, medische diagnose, opstellen behandelplan, adviseren medicatie en eventueel voorschrijven
  • Ascitesdrainage thuis
  • Crisisinterventies op lichamelijk, psychisch, sociaal en existentieel gebied


De specialistisch verpleegkundige komt bij u thuis om uw vragen of problemen met u te bespreken. Hij of zij adviseert en geeft voorlichting. Uiteraard gebeurt dit in nauw overleg met uw (huis)arts of specialist.

Verpleging en verzorging

Onze vakgebieden

Banner Palliatieve Zorg
Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg in de laatste fase van uw leven. Als u ervoor kiest om in deze fase thuis te zijn, helpen onze verpleegkundigen met specialisatie 'palliatieve zorg' u en uw naasten om uw leven van zo goed mogelijke kwaliteit te laten zijn.

Ga naar palliatieve zorg
Banner Oncologische Zorg
Oncologische zorg

Wanneer u behoefte heeft aan advies, begeleiding of oplossingen op het gebied van oncologische zorg kunt u bij ons terecht. Denkt u bijvoorbeeld aan informatie en advies over pijnbestrijding, voeding of dieet en vermoeidheid.

Ga naar oncologische zorg
Banner Wondzorg
Wondzorg

Soms is er sprake van een wondje dat maar niet geneest en steeds groter wordt. Soms gaat het om verzorging van een operatiewond of dreigende doorligwonden. Wondverpleegkundigen van STMG komen bij u thuis om uw wonden te bekijken en te verzorgen.

Ga naar wondzorg
Banner Longzorg
Longzorg

Vaak heeft u te maken met wisselende klachten als u een chronische longaandoening - zoals astma of COPD - heeft. Onze longverpleegkundige komt bij u op bezoek om te inventariseren wat u nodig heeft en om u advies te geven.

Ga naar longzorg
Banner Technische Verpleging
Technische verpleging

Ons team 'technische verpleging' biedt u technisch hoogwaardig verpleegkundige zorg. Denkt u aan het aanleggen van een infuus, het toedienen van medicatie en het verzorgen van picc-lijnen. Het voordeel is dat zeer ernstig zieken sneller het ziekenhuis verlaten of dat de opname in een ziekenhuis of verpleeghuis korter is of voorkomen wordt.

Ga naar technische verpleging
Banner Zorg Bij Dementie
Zorg bij dementie

Onze Casemanagers Dementie helpen u graag bij vragen, hulp en ondersteuning als het gaat om dementie. Zij geven op professionele wijze informatie en advies en begeleiden u en andere leden van uw gezin.


Ga naar zorg bij dementie
Vragen of...

Zorg aanvragen

Wilt u meer weten over indicaties en verwijzingen, aanvraagprocedures, de kosten van onze zorg of over andere zaken? Bekijk dan onze 'Veelgestelde vragen' (zie blauwe button hieronder).

Staat het antwoord op uw vraag niet bij de veelgestelde vragen? Of wilt u zorg aanvragen?

Neem dan contact met ons op, op telefoonnummer 088 45 60 900 of stuur een e-mail naar stmg@stmg.nl. We helpen u graag!

Bekijk de veelgestelde vragen Contact
Banner Contact