Technische verpleging

Ons Team Gespecialiseerde Verpleging (TGV) richt zich speciaal op technisch en/of medisch hoogwaardige zorg. Met de hedendaagse technologie vinden veel behandelingen namelijk thuis plaats. Dat betekent dat u vanuit het ziekenhuis misschien eerder naar huis mag of dat u er helemaal niet naar toe hoeft. Hoe fijn is het dat u daardoor in uw eigen omgeving bent of blijft en uw leven zo goed als mogelijk voortzet zoals u gewend bent.

Ons team werkt al jaren zeer nauw samen met verschillende ziekenhuizen, specialisten en huisartsen. We adviseren u en we bespreken met u en uw behandelaar eventuele onduidelijkheden over behandelingen. Dat doen we vanzelfsprekend in overleg met u.

Banner Technische Verpleging

Inzet van technische verpleegkunde

Voor technische verpleging is altijd een verwijzing van een zorgprofessional noodzakelijk, het gaat vaak om 'ziekenhuis verplaatste zorg'.

Technisch Gespecialiseerde Verpleging zetten we in voor onderstaande handelingen. Voor alle voorbehouden handelingen is een uitvoeringsverzoek nodig.

Infusie

  • Het plaatsen van een iv canule voor volwassenen bij infusietherapie
  • Het plaatsen van een iv canule voor uitvoering euthanasie
  • Het verzorgen van een CVC PICC, mid-line, poortsysteem, perifeer infuus
  • Het verwijderen van een PICC en mid-line
  • Het klaarmaken en toedienen van IV medicatie, zoals: antibiotica, furosemide en antifungale middelen
  • Afkoppelen/vervangen van Chemotherapie iv
  • Toedienen van Totaal Parenterale Voeding (TPV) via een CVC/PICC/poort
  • Poortsysteem aanprikken en/of verwijderen grippernaald
  • Instructie geven: aan/afkoppelen elastomeer
  • Epidurale/intrathecale medicatie toediening
  • Het verzorgen van epidurale en intrathecale katheters en toedienen en bijstellen van pijnmedicatie
  • Peritoneaal Dialyse
  • CAPD (Continue Ambulante Peritoneal Dialyse) en APD (Automatisch Peritoneal Dialyse).
  • Toedienen van antibiotica aan dialysaat voor CAPD/APD
  • Instructie dialyseren thuis CAPD/APD
  • Toedienen van subcutane/ intra musculaire medicatie, zoals bv pelfilgrastim en fulvestrant
Banner Technische Verpleging Alt
Gebieden waar STMG technische verpleging biedt
Vragen of...

Zorg aanvragen

Wilt u meer weten over indicaties en verwijzingen, aanvraagprocedures, de kosten van onze zorg of over andere zaken? Bekijk dan onze 'Veelgestelde vragen' (zie blauwe button hieronder).

Staat het antwoord op uw vraag niet bij de veelgestelde vragen? Of wilt u direct zorg aanvragen?

Neem dan contact met ons op, op telefoonnummer 088 45 60 900 of stuur een e-mail naar stmg@stmg.nl. We helpen u graag!

Bekijk de veelgestelde vragen Contact
Banner Contact