Kwaliteit

Onze medewerkers dragen bij aan de kwaliteit van leven van onze klanten. Dat doen ze door kwalitatief goede zorg en ondersteuning te bieden die past bij de behoefte van de klant. Maar ook door de klant zoveel als mogelijk de eigen regie te laten behouden. Zo zetten klanten en medewerkers sámen stappen. Lees op deze pagina meer over de kwaliteit van onze zorg.

 

Certificering en kwaliteitsbeleid

STMG is ISO gecertificeerd. Met het ISO 9001:2015-certificaat toont STMG aan dat wordt voldaan aan de meest recente kwaliteitseisen. De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Aan de hand van de normen in de ISO 9001 wordt getoetst of een organisatie aansluit bij de wensen van klanten, voldoet aan de relevante wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. We zijn trots op ons certificaat, want de kwaliteit van onze zorg aan cliënten hebben we hoog in het vaandel staan.

Bekijk hier ons kwaliteitsbeleid.

In november 2023 kwam de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) langs om te kijken hoe het gaat met de kwaliteit van zorg bij STMG. De inspectie concludeert dat STMG investeert in de kwaliteit en in een goede organisatie van zorg. De inspectie heeft vertrouwen in de wijze waarop STMG stuurt op de kwaliteit van zorg. Je kunt meer lezen over hun bevindingen in het verslag van hun bezoek:

Bekijk hier het inspectierapport

Banner Over Stmg

Verpleegkundige Advies Raad

STMG heeft een Verpleegkundige Advies Raad (VAR). Deze raad bestaat uit meerdere verpleegkundigen. Zij adviseren gevraagd en ongevraagd over zaken die met de kwaliteit van de zorg te maken hebben.

 

Bedrijfscode

STMG heeft een bedrijfscode ontwikkeld zodat iedereen hetzelfde beeld heeft van wat bij STMG wel en niet kan, moet en mag. Zo kunnen wij elkaar daar ook op aanspreken. We spreken met elkaar af waar we ons aan houden in onze functie én in de organisatie. Dit zorgt voor duidelijkheid voor onszelf, voor onze cliënten, onze samenwerkingspartners, de financiers en onze leveranciers waarmee we contact hebben. STMG werkt altijd met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en maakt indien nodig gebruik van de verwijsindex voor risicojongeren.

Dag Van De Mantelzorg

Extra ondersteuning voor onze klanten

Cliëntondersteuner (voor cliënten met een Wlz indicatie)

Wilt u hulp bij het vinden van de juiste langdurige zorg en de juiste zorgaanbieder? En heeft u al een indicatie voor de Wlz? Dan kan een cliëntondersteuner via uw zorgkantoor helpen bij het regelen en krijgen van zorg vanuit de Wlz. U vraagt dan ondersteuning aan bij het zorgkantoor in uw regio.

Een cliëntondersteuner in de Wlz helpt bij het aanvragen van een indicatie voor u of uw kind. En bij het regelen en krijgen van de zorg. Een cliëntondersteuner komt op voor uw rechten. Hij of zij werkt onafhankelijk van het CIZ.nl, het zorgkantoor en de zorgaanbieder.

U kunt hulp krijgen bij:

  • de keuze voor een aanbieder (zorgbemiddeling)
  • de invulling van de zorg (zorgplan en budgetplan)
  • de evaluatie van de zorg

Het zorgkantoor in Arnhem is er voor mensen uit de gemeenten: Aalten, Arnhem, Barneveld, Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Duiven, Ede, Lingewaard, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort, Winterswijk, Zevenaar.

Banner Kwaliteit Alt

Cliëntvertrouwenspersoon

Voor de bescherming van de rechtspositie van onze cliënten en om hen te ondersteunen bij onvrijwillige zorg kunnen zij een beroep doen op een cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). De taken van de CVP zijn het adviseren en bijstand verlenen aan de cliënt en de vertegenwoordiger in aangelegenheden die samenhangen met het verlenen van onvrijwillige zorg aan cliënt of met het doorlopen van de klachtenprocedure indien een cliënt of diens vertegenwoordiger daarom verzoekt (Wzd Artikel 57 en 58). De cliëntvertrouwenspersoon van STMG wordt ter beschikking gesteld via Zorgbelang.

De cliëntvertrouwenspersoon is aangesteld via het zorgkantoor Menzis en geheel onafhankelijk.

  • www.zorgbelanginclusief.nl
  • 088-9294099
Algemene voorwaarden