Eigen bijdrage

Verpleging en verzorging thuis zijn onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. Hiervoor geldt dat er geen eigen risico of eigen bijdrage van toepassing is.

Een eigen bijdrage is wel van toepassing als u een indicatie heeft vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ).  De hoogte van die eigen bijdrage is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Meer informatie hierover en het berekenen van deze kosten vindt u op de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK).
Ga naar CAK
Banner Vergoedingen