Klanttevredenheid

STMG hoort graag wat u van ons werk vindt. Natuurlijk zijn we altijd blij met complimenten, maar ook horen we het graag als u niet helemaal tevreden bent. Lees op deze pagina meer over hoe u een compliment of klacht kunt achterlaten en over ons klantenpanel.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlSTMG is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Persoonlijke thuiszorg van STMG

Zorg of hulp thuis is heel persoonlijk. Daarom is uw wens het uitgangspunt. Samen met u bepalen we welke zorg we bieden en hoe u dat het liefst heeft. We vinden het dan ook heel belangrijk dat u blij bent met onze zorg en horen graag uw reactie terug. Uiteraard is het leuk om te horen als het heel goed gaat, maar ook als dingen beter kunnen dan willen we dan graag weten.

Hiernaast ziet u hoe wij worden beoordeeld door onze cliënten. Cliënten zijn zeer te spreken over de vakbekwaamheid, aandacht en betrouwbaarheid van STMG-medewerkers. Op Zorgkaart Nederland kunt u ervaringen van cliënten lezen en zelf een waardering achterlaten.

Bekijk hierboven het verhaal van de familie Koerntjes-Kelderman over STMG. Of bekijk ons YouTube-kanaal voor meer video's! 

Uw mening

Complimenten

Wilt u STMG of een medewerker van STMG een compliment geven, dan mag dat natuurlijk altijd persoonlijk aan de verzorgende, verpleegkundige, begeleider of thuishulp die bij u thuis komt. U kunt een compliment ook mailen aan klachten-complimenten@stmg.nl. Tijdens kantooruren kunt u ook bellen naar telefoonnummer (088) 456 09 53. Een brief kunt u richten aan: STMG, o.v.v. complimenten, Postbus 2188, 6802 CD Arnhem.

Klachten

Toch kan het ook gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. Bijvoorbeeld over de manier waarop u zorg ontvangt van onze medewerker(s) of over afspraken die niet nagekomen zijn. In dat geval vernemen wij graag wat uw klacht is. Zo kunnen wij onze dienstverlening aan u en andere klanten verbeteren. Lees hieronder meer over het indienen van klachten.

Een klacht indienen

We vinden het belangrijk dat u uw klacht eerst met de betrokken medewerker bespreekt om samen tot een gewenste oplossing te komen. Als u dit niet wilt of wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt, heeft u de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan de klachtenfunctionaris van STMG ter bemiddeling. De klachtenfunctionaris bekijkt samen met u op welke wijze uw klacht het beste kan worden opgelost. Het streven is uw klacht binnen tien werkdagen af te handelen. Indien u bemiddeling wilt via de klachtenfunctionaris, kunt u uw klacht op de volgende manieren indienen:

  • via mail: klachten-complimenten@stmg.nl
  • tijdens kantoortijden via telefoonnummer (088) 456 09 53. Als we uw oproep niet direct kunnen beantwoorden dan kunt u de voicemail inspreken en dan belt de klachtenfunctionaris u zo spoedig mogelijk terug.
  • per brief aan STMG, t.a.v. klachtenfunctionaris, Postbus 2188, 6802 CD Arnhem

De klachtenfunctionaris adviseert u over het indienen van het de klacht, het formuleren ervan en onderzoekt de mogelijkheden om de klacht op te lossen. Om de onafhankelijkheid van het klachtenonderzoek te waarborgen, of bij zeer complexe klachten, kan de klachtenfunctionaris ervoor kiezen een externe klachtenfunctionaris in te schakelen

Hoe wij met klachten omgaan is vastgelegd in klachtenregeling STMG. Meer over eerdere klachten, leest u in ons klachtenjaarverslag 2019.

Klachten over vaststelling inkomen/eigen bijdrage

Klachten met betrekking tot vaststelling van uw inkomen en/of de inning van uw eigen bijdrage neemt STMG niet in behandeling. U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen met:

Centraal Administratiekantoor
Bijzondere Zorgkosten BV
Postbus 84030
2508 AA Den Haag
Telefoonnummer (gratis): 0800-19 25

Verpleegkundige van STMG en haar cliënte lachen vrolijk en tevreden in de camera.

 

Twee cliënten, een man en een vrouw, staan in de deuropening van hun huis en lachen vriendelijk en tevreden.

Klantenpanel

Thuishulp van STMG zit op de bank naast cliënte bij haar thuis en kijken elkaar lachen, vrolijk en tevreden aan.

Denk met ons mee!

 

Voor STMG en de cliëntenraad draait het om de klant en zijn of haar omgeving. Daarom willen we graag weten wat onze klanten willen, hoe ze over zaken denken en welke tips ze voor STMG hebben. Kortom: we willen graag dat ú met ons meedenkt. Ook als mantelzorger bent u meer dan welkom! Zo kunnen we onze zorg, thuisbegeleiding of huishoudelijke hulp verder verbeteren. En maken we samen het verschil. Doet u mee? Meldt u zich dan aan voor het klantenpanel van STMG!

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar stmg@stmg.nl of te bellen naar (088) 456 09 00.

Wat kunt u verwachten?

Samen met de cliëntenraad van STMG nodigen we u via een e-mail uit voor online onderzoeken. We stellen u een aantal vragen over diverse onderwerpen. Vragen zoals
• Wat leeft er over STMG bij u als klant?
• Heeft u wensen of behoeftes die STMG nog niet kent?
• Hoe ervaart u Caren Zorgt?
• Wat zijn uw wensen rondom technologie?

Na elk onderzoek informeren we u over de uitkomsten. Natuurlijk bepaalt u elke keer zelf of u mee wilt doen. Uw antwoorden behandelen we vertrouwelijk. Wilt u niet meer mee doen? Dan kunt u zich op elk moment weer uitschrijven.

 

 

Deel dit artikel: