Huishoudelijke hulp en ondersteuning

Een schoon en leefbaar huis maakt een veilig thuis. Wat u zelf kunt doen, doet u natuurlijk zelf. Maar redt u het zelf niet meer, dan bieden onze medewerkers u graag hulp bij het huishouden. Iedereen kan in zijn of haar leven tijdelijk of voor langere tijd een beroep moeten doen op extra ondersteuning. Bijvoorbeeld door lichamelijke of geestelijke problemen. Huishoudelijke ondersteuning is er speciaal voor volwassenen bij wie het (tijdelijk) niet lukt om zelfstandig het huishouden te doen en waar ook mantelzorgers of andere hulp uit een sociaal netwerk de zorg niet (volledig) kunnen opvangen. Wanneer u een indicatie heeft, kan STMG dit voor u doen.

 

Verschillende vormen van ondersteuning

In de basis biedt STMG drie vormen van huishoudelijke ondersteuning. Deze variëren van licht naar intensief. Gemeenten geven deze vormen van ondersteuning verschillende namen. Het is daarom belangrijk dat u bij uw gemeente nagaat waar u voor in aanmerking komt.

Banner Huishoudelijke Ondersteuning Alt
Licht (algemene voorziening)

Deze ondersteuning past bij u wanneer u (tijdelijk) lichte ondersteuning nodig heeft, maar het in principe altijd zelf hebt kunnen doen. Herstelt u van een operatie? Of bent u door ouderdom niet meer goed in staat uw huis op orde te krijgen? In sommige gemeenten, zoals Arnhem, kunnen overbelaste mantelzorgers tijdelijk ook aanspraak op deze vorm van hulp bij het huishouden maken. Uw gemeente kan u hierover informeren.

Middel (maatwerk ondersteuning)

Deze vorm van ondersteuning is bedoeld voor mensen met een beperking en voor wie de algemene voorziening niet voldoet. De maatwerk ondersteuning helpt u bij het langer zelfstandig thuis blijven wonen en biedt u alle ondersteuning uit de algemene voorziening. Daarnaast houden wij bij de maatwerk ondersteuning een oogje in zeil voor wat betreft uw gezondheidssituatie, uw leefomstandigheden en uw sociale omgeving. Heeft u meerdere zorgverleners? Dan stemmen we met hen af.

Intensief (combi-ondersteuning)

Is huishoudelijke ondersteuning alleen voor u niet voldoende? Dan bieden wij ook de zogenaamde combi-ondersteuning: in deze meest intensieve vorm van ondersteuning combineren we maatwerk ondersteuning en thuisbegeleiding. Naast een schoon en leefbaar huis en het helpen bij een gestructureerd huishouden krijgt u bij deze intensievere vorm van hulp ook ondersteuning bij de organisatie van uw huishouden en het aanbrengen van dagstructuur.

Waar bieden wij huishoudelijke ondersteuning

Bekijk hier in welke gebieden STMG huishoudelijke ondersteuning biedt.

 

Zorg zoals u die wilt

Voor huishoudelijke ondersteuning heeft u een indicatie nodig. Zodra deze verstrekt is, krijgt STMG daar bericht van. Daarna neemt één van onze relatiemanagers contact met u op om uw zorgvraag met u te bespreken. Wij spreken met u af wanneer een medewerker naar u toe komt. We zorgen ervoor dat zo veel mogelijk dezelfde medewerker langskomt. Samen maakt u een ondersteuningsplan. Hierin staat welke ondersteuning u precies ontvangt. Want wat daadwerkelijk nodig is, verschilt per persoon en huishouden.

Banner Huishoudelijke Ondersteuning
Heeft u vragen of...

Zorg aanvragen

Wilt u meer weten over indicaties en verwijzingen, aanvraagprocedures, de kosten van onze zorg of over andere zaken? Bekijk dan onze Veelgestelde vragen.

Staat het antwoord op uw vraag niet bij de veelgestelde vragen? Of wilt u zorg aanvragen? Neemt u dan contact op door te bellen naar 026 376 2500 of te mailen naar info@stmg.nl. We helpen u graag!

Bekijk de veelgestelde vragen Contact
Banner Contact