Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is gespecialiseerde zorg en ondersteuning in de laatste fase van uw leven, wanneer er medisch gezien geen genezing meer verwacht wordt. Als u ervoor kiest om in deze fase thuis te zijn, helpt onze palliatieve zorg u en uw naasten om uw leven nog van zo goed mogelijke kwaliteit te laten zijn.

Onze specialistisch verpleegkundige kan u helpen met de zorg zelf, het regelen van zorg, het beantwoorden van vragen en het zoeken naar oplossingen voor praktische en lichamelijke problemen.

Hij of zij komt vaak meerdere keren per dag en kan u helpen om de zorg te kiezen die het beste bij u en uw situatie past. Natuurlijk is onze verpleegkundige er ook voor uw naasten.

Banner Palliatieve Zorg Alt
Inzet van palliatieve zorg

De inzet van de palliatieve verpleegkundige is makkelijk en direct aan te vragen door cliënt of mantelzorger. Onze palliatieve verpleegkundigen zijn specialist in palliatieve zorg en zij hebben op dit gebied ruime ervaring en brede kennis en vaardigheden. Vanuit deze specifieke kennis helpen zij de kwaliteit van het leven en sterven te waarborgen. Ze zijn er voor u en uw naasten en waar nodig ook als ondersteuning voor (wijk)verpleegkundigen, de huisarts of andere betrokken zorgverleners.

Wat doet een palliatief verpleegkundige zoal?

 • Vormgeven van vroegtijdige zorgplanning, voorkomen van crisissituaties, anticiperen op te verwachten problematiek
 • Signaleren en in kaart brengen van moeilijk behandelbare lichamelijke symptomen zoals pijn, misselijkheid, benauwdheid of vermoeidheid
 • Begeleiden bij problemen op psychosociaal gebied zoals angst, somberheid of problemen in de thuissituatie
 • Ondersteunen bij zingevingsvragen zoals 'Wat vind ik belangrijk in mijn laatste fase?' en 'Hoe geef ik hieraan vorm?'.
 • Ondersteunen bij behandelingen en beslissingen rondom de stervensfase
 • Coördineren van de benodigde zorg in de laatste levensfase wanneer er verschillende hulpverleners betrokken zijn
 • Crisisinterventies op lichamelijk, psychisch, sociaal en existentieel gebied
 • Symptoommanagement op medisch en verpleegkundig vlak
 • Actieve rol spelen binnen het netwerk palliatieve zorg
 • Inzetten van 24-uurs palliatieve zorg
 • Ondersteunen van cliënten met de ziekte van Parkinson en inzet dopamine-pomp.
 • Verzorgen van scholingen aan wijkteam, ziekenhuizen en andere externe organisaties waar wij mee samenwerken.

Samenwerking met vrijwilligersorganisaties

STMG heeft in de palliatieve zorg een goede samenwerking met vrijwilligersorganisaties. Deze vrijwilligers zijn met name ter ondersteuning van uw mantelzorger(s). Door inzet van vrijwilligers kunnen mantelzorgers soms even iets anders doen zonder dat u alleen blijft. Of de vrijwilliger biedt hulp op andere vlakken, waardoor de mantelzorger(s) zich zonder afleiding op u kunnen richten. Deze extra ondersteuning maakt het nog vaker mogelijk dat u thuis kunt blijven. Het is met name een uitkomst wanneer u een kleiner sociaal netwerk heeft en mantelzorgers elkaar minder af kunnen wisselen.

Vrijwilligersorganisaties waar STMG een goede samenwerking mee heeft:

 

Waar bieden wij palliatieve zorg

Bekijk hier in welke gebieden STMG palliatieve zorg biedt.

Banner Palliatieve Zorg
Vragen of...

Zorg aanvragen

Wilt u meer weten over indicaties en verwijzingen, aanvraagprocedures, de kosten van onze zorg of over andere zaken? Bekijk dan onze pagina 'Veelgestelde vragen'. (Zie blauwe button hieronder).

Staat het antwoord op uw vraag niet bij de 'veelgestelde vragen'? Of wilt u direct zorg aanvragen?

Neem dan contact op, op telefoonnummer 088 45 60 900 of stuur een e-mail naar stmg@stmg.nl. We helpen u graag!

Bekijk de veelgestelde vragen Contact
Banner Contact