Onze cliëntenraad

Onze cliëntenraad is enorm belangrijk: en daarom willen we jou vragen

Je hebt ervaring met onze zorg, omdat je, meestal via een cliënt, dicht bij onze zorg betrokken bent. Natuurlijk is het dan logisch dat je mee wilt denken, mee wilt bepalen hoe onze zorg er uit ziet. Hoe we keuzes maken en waarom. Daarvoor hebben we bij STMG onze cliëntenraad. En we willen graag dat jij daar deel van uitmaakt.

Onze cliëntenraad is van wezenlijk belang voor ons om goede zorg op een zo goed mogelijke manier te realiseren. Dat is niet omdat de mogelijkheden voor zorg eindeloos zijn: juist niet. We staan als organisatie regelmatig voor moeilijke keuzes: waar geven we ons geld aan uit? En waarom? En waar kiezen we dus voor om niet te doen? Wat vinden we belangrijk? Hoe kijken we aan tegen kwaliteit? Als lid van de cliëntenraad nemen we je mee in onze overwegingen en keuzes, en geef je je mening: gevraagd en ongevraagd.

We zijn representatief voor al onze cliënten.
Vertegenwoordigers van onze cliënten

Wie kom je allemaal tegen in de cliëntenraad?

Iedereen in de cliëntenraad komt uit de directe omgeving waarin we actief zijn: met name de extramurale zorg in wijken van kleine en grote gemeenten in Midden-Gelderland. Binnen de raad vind je vervolgens alleen vertegenwoordigers van onze cliënten: van mantelzorger tot vrijwilliger, van familielid tot ervaringsdeskundige. Allemaal vertegenwoordigers die zorg- en dienstverlening ontvangen op het gebied van thuiszorg (extramurale zorgverlening AWBZ) inclusief gespecialiseerde verpleging, thuisbegeleiding en huishoudelijke ondersteuning. Een brede groep dus, die representatief is voor alle cliënten die alle vormen van onze zorg ontvangen.

Banner Verpleging Verzorging
Maak kennis met ons

Wie zitten er in de cliëntenraad?

STMG heeft een actieve en betrokken cliëntenraad die de belangen van de cliënten in goed overleg met bestuur en management (coöperatief) behartigt.

Een onafhankelijk voorzitter zit de cliëntenraad voor, ondersteund door een ambtelijk secretaris. Vragen of opmerkingen voor de cliëntenraad richt u aan: clientenraad@stmg.nl

P. van Bleijswijk Peter Van Bleijswijk Kleur
M. Tangenbergh Menno Tangenbergh Kleur

Waaruit bestaan onze activiteiten?

De cliëntenraad overlegt één keer per maand, op de derde dinsdag van de maand. Ook is er twee keer per jaar overleg met onze Raad van Commissarissen, en is er informeel overleg met onze Ondernemingsraad (OR) en het adviesorgaan Verzorgend en Verplegend Personeel (VAR) van STMG. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder andere:

  • Natuurlijk de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening naar cliënten;
  • Waaraan we ons geld uitgeven (de begroting en jaarrekening);
  • Belangrijke veranderingen in onze organisatie met gevolgen voor cliënten;
  • Alle onderwerpen in de cliëntenraad gaan altijd over algemene beleidszaken. We spreken hier nooit over een individuele klacht of situatie.

Wil je meer weten? Lees dan hier de twee meest recente jaarverslagen van de cliëntenraad terug:

Jaarverslag 2019 Jaarverslag 2020
Cta Werkenbijstmg

Kennismaken met de cliëntenraad? Meedoen?

We zoeken nieuwe leden voor onze cliëntenraad. Je vindt onze vacature via de link hieronder. Natuurlijk kunnen we ons voorstellen dat je niet zó maar deelneemt, maar eerst wilt kennismaken. Bijvoorbeeld door een kennismakingsgesprek met een van de leden van onze cliëntenraad, of door het bijwonen van een van onze maandelijkse bijeenkomsten. Dat kan, graag zelfs!

Als je geïnteresseerd bent in de cliëntenraad, stuur dan een berichtje naar clientenraad@stmgzorg.nl of bel ons via nummer 088 – 456 09 00 en vraag naar iemand van het directiesecretariaat. We nemen dan contact met je op voor een kennismaking! Ben je al zeker dat je mee wilt doen? Bekijk dan onderstaande vacature:

Lid cliëntenraad
Banner Homepage