Onze zorg algemeen

Ondersteuning thuis
Onze zorg en ondersteuning helpt u zodat u zo zelfstandig en redzaam mogelijk uw leven kunt voorzetten. Dit kunnen we doen door u bijvoorbeeld te ondersteunen bij het schoonhouden van uw woning. Met begeleiding bij de dagelijkse organisatie van uw huishouden of met hulp bij uw dagelijkse verzorging.

Wijkverpleging
We kunnen u ook verpleging bieden in uw vertrouwde omgeving. Bijvoorbeeld het verzorgen of verbinden van een wond, het toedienen van medicijnen of sondevoeding, of het plaatsen van een blaaskatheter. Wij hebben geen wachtlijsten (ook niet in geval u een indicatie voor het WLZ heeft).

Gespecialiseerde verpleging
Daarnaast bieden wij gespecialiseerde verpleging. Wij hebben de volgende specialisaties in huis:
• Palliatieve zorg (waaronder ziekte van Parkinson en gebruik van dopamine-pompen)
• Oncologische zorg
• Wondzorg
• Longzorg (o.a. non-invasieve beademing)
• Technische verpleging
• Zorg bij dementie

Natuurlijk kunt u tegelijkertijd van meerdere vormen van onze zorg en ondersteuning gebruik maken. Wilt u hierover meer weten, scroll dan naar beneden en lees meer over onze vakgebieden. 

Ons werkgebied
Banner Onze Zorg
Zorg

Onze vakgebieden

Banner Verpleging
Verpleging

Onze verpleegkundigen kunnen u veel verpleegkundige zorg bieden. Zij komen graag bij u thuis voor onder andere het verzorgen of verbinden van een wond, het toedienen van medicijnen of sondevoeding, of het plaatsen van een blaaskatheter.

Ga naar verpleging
Banner Persoonlijke Verzorging
Persoonlijke verzorging

Onze medewerkers kunnen u ondersteunen bij uw persoonlijke verzorging. Denkt u hierbij aan aankleden, wassen en douchen, steunkousen aan- en uittrekken en het toedienen van bijvoorbeeld oogdruppels.

Ga naar persoonlijke verzorging
Banner Huishoudelijke Ondersteuning
Huishoudelijke ondersteuning

Huishoudelijke ondersteuning is er speciaal voor volwassenen bij wie het (tijdelijk) niet lukt om zelfstandig het huishouden te doen. STMG kan bijvoorbeeld ondersteunen bij het opruimen en schoonmaken van uw leefruimte of het doen van de was. STMG biedt ook maatwerk ondersteuning.

Ga naar huishoudelijke ondersteuning
Banner Thuisbegeleiding
Thuisbegeleiding

De ondersteuning van onze thuisbegeleiders bestaat onder andere uit het aanbrengen van structuur in huishouden en dagindeling, en het vinden van een dagbesteding. Thuisbegeleiding helpt u rust, overzicht en structuur terug te vinden.

Ga naar thuisbegeleiding
Banner Palliatieve Zorg
Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg in de laatste fase van uw leven. Als u ervoor kiest om in deze fase thuis te zijn, helpt onze palliatieve zorg u en uw naasten om uw leven van zo goed mogelijke kwaliteit te laten zijn.

Ga naar palliatieve zorg
Banner Oncologische Zorg
Oncologische zorg

Wanneer u behoefte heeft aan advies, begeleiding of oplossingen op het gebied van oncologische zorg, kunt u bij ons terecht. Denkt u bijvoorbeeld aan informatie en advies over pijnbestrijding, voeding of dieet en vermoeidheid.

Ga naar oncologische zorg
Banner Wondzorg
Wondzorg

Soms is er sprake van een wondje dat maar niet geneest en steeds groter wordt. Soms gaat het om verzorging van een operatiewond of dreigende doorligwonden. Wondverpleegkundigen van STMG komen indien nodig bij u thuis om deze wonden te bekijken en te verzorgen.

Ga naar wondzorg
Banner Zorg Bij Dementie
Zorg bij dementie

Voor vragen, hulp en ondersteuning met betrekking tot dementie kunt u terecht bij onze Casemanagers Dementie. Zij geven op professionele wijze informatie en advies en begeleiden u en indien gewenst ook de andere leden van uw gezin.

Ga naar zorg bij dementie
Banner Longzorg
Longzorg

Wanneer u een chronische longaandoening zoals astma of COPD heeft, heeft u vaak te maken met wisselende klachten. De longverpleegkundige van STMG kan bij u op bezoek komen om te inventariseren wat er nodig is en u advies te geven.

Ga naar longzorg
Banner Technische Verpleging
Technische verpleging

Dit team biedt u technische hoogwaardige verpleegkundige zorg, zoals het aanleggen van infusen, het toedienen van medicatie en het verzorgen van picc-lijnen. Zeer ernstig zieken kunnen zo sneller het ziekenhuis verlaten en soms kan de opname in een ziekenhuis of verpleeghuis zelfs worden verkort of voorkomen.

Ga naar technische verpleging
Banner Nachtzorg
Nachtzorg

Het kan zijn dat u naast de verpleging of verzorging die u overdag van ons krijg, ook ’s nachts hulp nodig heeft. STMG biedt 7 dagen in de week, 24 uur per dag verzorging. We bieden twee soorten nachtzorg: permanente nachtzorg en ongeplande nachtzorg.

Ga naar nachtzorg
Banner Personenalarmering Zorgachterwacht
Personenalarmering & zorgachterwacht

Met een Personenalarmering-systeem heeft u hulp bij u thuis binnen handbereik. Ook kan STMG uw contactpersoon zijn middels Professionele zorgachterwacht.

Ga naar personenalarmering & zorgachterwacht
Handige informatie
Banner Hulpmiddelen
Hulpmiddelen

Het kan gebeuren dat u tijdelijk een hulpmiddel nodig heeft omdat u revalideert of herstelt van een operatie, vanwege een ongeval of om een andere reden. Denkt u hierbij aan een rolstoel, krukken, hulpmiddel voor het aantrekken van steunkousen, bedverhoger, hoog/laag-bed, douchekruk, toiletverhoger, rollator of glijlakens. Voor hulpmiddelen werkt STMG samen met Medipoint.

 

Ga naar hulpmiddelen
Banner Vergoedingen
Eigen bijdrage

Verpleging en verzorging thuis zijn onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. Hiervoor geldt dat er geen eigen risico of eigen bijdrage van toepassing is.

Een eigen bijdrage is wel van toepassing als u een indicatie heeft vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ).  De hoogte van die eigen bijdrage is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Meer informatie hierover en het berekenen van deze kosten vindt u op de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK).
Ga naar eigen bijdrage
Homepage 8237596
Ledenservice

Als lid van STMG Ledenservice profiteert u van korting op verschillende diensten en producten, denk aan huishoudelijke hulp, (zorg)verzekering en hulpmiddelen. 

 

Ga naar ledenservice