Wij zijn STMG

STMG heeft een breed aanbod van zorg en ondersteuning bij mensen thuis. En juist dat totaalpakket maakt STMG een krachtige organisatie die haar klanten heel veel te bieden heeft. Wat we precies te bieden hebben, wordt mede bepaald door onze bevlogen en betrokken medewerkers die hun klanten én elkaar kunnen stimuleren zich te blijven ontwikkelen. Samen zijn we STMG.

Banner Homepage

Missie

Bij STMG voegen we waarde toe aan de kwaliteit van het leven van onze klant. Dat doen we vanuit onze professionaliteit en met de behoeften en beleving van onze klant als vertrekpunt. Onze klant verdient zorg en ondersteuning waarin hun geluk en welzijn een plek heeft. Zo leveren onze medewerkers met hun ervaring en bekwaamheid een waardevolle bijdrage aan het leven van de klant en haar omgeving.

 

Visie

STMG is de verbinder in het netwerk van informele zorg (mantelzorg en vrijwilligers), services, ondersteuning (thuisbegeleiding en hulp bij het huishouden) en formele zorg (verzorging en verpleging). Onze klanten kunnen langer zelfstandig en redzaam leven en thuis wonen doordat de omgeving en de eigen kracht en mogelijkheden van de klant ons vertrekpunt vormen.

 

Banner Huishoudelijke Ondersteuning Alt
Wij zijn STMG

Onze kernwaarden

Samen

We doen het samen. Samen met de klant. Met samenwerkingspartners. En samen met collega’s. We zijn in contact met alle relevante partijen, overleggen waar mogelijk en nodig en bieden op die manier de zorg die past bij de behoefte.

Lef

We tonen lef. We streven altijd naar verdere ontwikkeling. Van de zorg, van relaties, van ons eigen kunnen. We zoeken grenzen, verkennen deze en zijn niet bang om vernieuwend te zijn in ons werk. We denken in kansen en mogelijkheden en zoeken altijd naar een oplossing.

Bewust

We doen ons werk bewust. We kiezen bewust voor de zorg die we bieden. Zijn ons bewust van onze rol en de bijbehorende verantwoordelijkheden. Dat verwachten we ook van onze klanten. Daarnaast zijn we ons bewust van onze omgeving en houden we rekening met de toekomst.

Jaarverslag

In onze jaardocumenten vindt u informatie over hoe het de afgelopen jaren is verlopen bij STMG. 

Jaarverslag en jaarrekening 2022 van STMG BV (verpleging, verzorging en huishoudelijke ondersteuning en thuisbegeleiding). 

 

Organogram

Klikt u hier voor de schematische weergave van STMG in een organogram.

Banner Kwaliteit

Duurzaamheid

Onze branchevereniging ActiZ heeft in oktober 2018 samen met andere branche- en zorgorganisaties de Green Deal Zorg 2.0 ondertekend. Dit betekent dat ActiZ de doelstellingen van de vier pijlers van de Green Deal ondersteunt.

ActiZ werkt in haar platform duurzaamheid aan een eigen visie voor onze sector, die duurzaamheid verbindt met de missie van onze branche, namelijk zorgverlening aan veelal kwetsbare mensen. Doel hiervan is om duurzaamheid een vanzelfsprekend onderdeel te laten zijn van onze algehele manier van werken. Daarbij stelt Actiz een agenda op waarin voor de komende jaren de ambitie en resultaten worden omschreven. STMG werkt voor thuiszorg vanuit die agenda.

  • De Co2 reductie van de gebouwde omgeving
  • Het bevorderen van circulaire bedrijfsvoering
  • Het verminderen van medicijnresten in het afvalwater
  • Het verbeteren van een gezond leef-/werkklimaat