Banner Clientenraad
02-03-2021

Jaarverslag 2020 cliëntenraad STMG

Vandaag is het jaarverslag 2020 van de cliëntenraad gepubliceerd op onze website. Alle klanten ontvangen eind deze week een brief met bericht hierover en de verwijzing naar de website. Voor klanten voor wie het verslag digitaal niet toegankelijk is, bestaat de mogelijkheid om telefonisch bij het hoofdkantoor een geprint verslag op te vragen.

Belangrijke punten uit het jaarverslag 2020 van de cliëntenraad

Het coronavirus bepaalde in 2020 een groot deel van ons dagelijks leven. Alle zorgmedewerkers hebben meer dan hun best gedaan de verpleegkundige zorg en ondersteuning thuis zo goed als mogelijk te laten doorgaan.

Cliënten zijn elkaar tegemoetgekomen door hun zorgbehoefte tijdelijk bij te stellen. Dit afschalen heeft eraan bijgedragen dat de zorg aan de meest kwetsbare thuiswonende senioren en ouderen, soms met enige vertraging of op andere tijdstippen, heeft kunnen doorgaan.

Een compliment voor u en de medewerkers die de zorg en ondersteuning bij u thuis hierdoor bijna naadloos en in onderling overleg hebben kunnen regelen en uitvoeren.

Als gevolg van de coronamaatregelen heeft het merendeel van de overlegbijeenkomsten van de cliëntenraad met de bestuurder digitaal plaatsgevonden. Er is via beeldbellen onderling contact geweest, leden van de cliëntenraad hebben achter hun beeldscherm gezeten om lopende zaken van hun mening of oordeel te voorzien. Maar ook om de informatie binnen de verschillende commissies  met elkaar af te stemmen en uit te wisselen.

Al het raadswerk is meer dan ooit in teamverband gedaan:                                                                                                  

  • De leden van de commissie “Kwaliteit en Continuïteit van de Zorgprocessen (KCZ) hebben

kunnen meepraten en meedenken over de resultaten van de kwaliteitsonderzoeken en het klanttevredenheidsonderzoek.

  • Het Dagelijks Bestuur van de cliëntenraad (DB) is betrokken geweest bij de bestuurs- en managementwisselingen.
  • De leden van de financiële commissie (FC) hebben kritisch en cijfermatig gekeken naar de Jaarrekening 2019 en Begroting 2020. Daarover zijn de nodige vragen gesteld.
  • Het Dagelijks Bestuur is druk geweest met het opstellen van een concept ‘Medezeggenschapsregeling (bepaald in de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018) en het Huishoudelijk Reglement Cliëntenraad’.
  • En de commissie ‘In Contact Staan met Cliënten’ (ICSC) heeft zich beziggehouden met de wijze waarop we de communicatie van en naar cliënten willen inrichten. Hierover willen wij met u in gesprek. Hebt u goede ideeën, of wilt u lid worden van het klantenpanel? Laat het ons weten via email: clientenraad@stmg.nl.

Lees hier het volledige jaarverslag 2020 van de cliëntenraad van STMG!

Meer nieuws

Clientenraad 2021 Web
clientenraad

Helpt u ons om de zorg van STMG nog meer te verbeteren?

1 min.
Clientenraad Nieuws
clientenraad, corona

Oproep van de cliëntenraad in deze tijd van crisis

1 min.
Mantelzorg
mantelzorg

Mantelzorg: liefdevolle zorg van onschatbare waarde

3 min.