Corona
19-10-2020

Corona update

STMG volgt de geldende richtlijnen
STMG volgt sinds de uitbraak in Nederland in maart het nieuws en alle ontwikkelingen op de voet. Wij blijven ons houden aan de richtlijnen die het RIVM samen met de regering opstelt, ook wat betreft testen en quarantaine. Daarnaast hechten we te allen tijden grote waarde aan alle hygiëneprotocollen en het juiste gebruik van beschermingsmiddelen.

(Preventief) gebruik mondkapjes volgens de landelijke richtlijnen
Onze zorgmedewerkers in de wijkverpleging werken preventief met medische mondkapjes op bij onze klanten thuis. Wanneer de medewerker op basis van een professionele inschatting en in het belang van de klant het echter beter vindt om hier vanaf te wijken, mag dat. Bijvoorbeeld wanneer een klant doof of slechthorend is en communiceert via liplezen.

Onze thuishulpen en thuisbegeleiders houden anderhalve meter afstand en gebruiken mondkapjes wanneer dat wordt aangegeven in de RIVM richtlijnen. Thuishulpen proberen daarnaast te werken in andere ruimtes dan waar de klanten zijn. 

Wisselende medewerkers en zorgmomenten zijn mogelijk 
Onze medewerkers werken zoals gezegd zo veilig mogelijk en zoveel als mogelijk. Het is echter mogelijk dat zij ziek worden of getest moeten worden en daardoor (tijdelijk) niet inzetbaar zijn. Hierdoor kan het gebeuren dat zorgmomenten door een vervangende medewerker worden opgevangen of op een ander moment. 

Dat dit belastend is voor onze klanten, hun naasten en onze zorgverleners realiseren we ons. We doen er alles aan om teveel veranderingen te voorkomen.

Afschalen doen we liever niet
In het voorjaar heeft STMG er, net als veel andere zorgorganisaties, voor gekozen om de wijkverpleging breed af te schalen en te focussen op de onmisbare en essentiële zorg. Dit deden we om ruimte te maken in onze planningen voor mensen die uit het ziekenhuis kwamen en thuis verder moesten herstellen van Corona. In deze golf kiezen we er samen met de andere zorgorganisaties in de regio voor om dit anders te doen.

Enkel wanneer een wijkteam onder druk komt te staan door een grote instroom van klanten of uitval van medewerkers wordt zorg afgeschaald. In deze situatie gaat het altijd om afschalen op maat en kijkt de wijkverpleegkundige samen met de klanten naar wat mogelijk en verantwoord is. Hierbij houden we natuurlijk rekening met mogelijkheden binnen het netwerk van de klant.

Extra informatie
Wij begrijpen dat de situatie rondom het Coronavirus onzeker en spannend is. Met vragen kunnen onze klanten dan ook altijd terecht bij onze zorgprofessionals en hun leidinggevenden.

Voor algemene vragen over het Coronavirus verwijzen we u graag naar de website van het RIVM of het telefoonnummer 0800 1351. Dit is het landelijke informatienummer van het RIVM.

Pas goed op u zelf, en de mensen om u heen. Samen komen we er doorheen!

 

In het najaar van 2020 hebben wij brieven verstuurd aan al onze klanten over de situatie rondom Corona. Ter informatie voegen wij deze brieven toe aan dit bericht.

Meer nieuws

Corona
corona

Corona

2 min.
Clientenraad Nieuws
clientenraad, corona

Oproep van de cliëntenraad in deze tijd van crisis

1 min.
Mantelzorg
mantelzorg

Mantelzorg: liefdevolle zorg van onschatbare waarde

3 min.