Vacature

Voorzitter cliëntenraad (vrijwillig)

 • Hoofdkantoor
 • Arnhem
 • Clientenraad
 • 8 - 10 uur per maand
 • Onkostenvergoeding
Clientenraad 2021 Web

De cliëntenraad van STMG vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van alle cliënten van STMG, hun mantelzorgers, familie en wettelijk vertegenwoordigers. Wij zetten ons in om de positie van de klant te blijven verbeteren én voor het verhogen van de kwaliteit van zorg. In de cliëntenraad zijn 3 commissies actief die ieder hun eigen aandachtsgebied hebben. Dit zijn de commissie kwaliteit van zorg, commissie communicatie en de commissie financiën. 

Wij zijn een onafhankelijk adviesorgaan voor de bestuurder van STMG en brengen gevraagd en ongevraagd advies uit over zaken die voor cliënten van belang zijn. Wij staan voor een proactieve cliëntenraad die goed is geïnformeerd door de achterban en de bestuurder. Op dit moment zijn wij op zoek naar een aantal nieuwe leden waaronder een voorzitter.

Onze raad heeft plaats voor 9 leden. Door recent vertrek van enkele leden zijn momenteel een aantal plekken open, waaronder die van voorzitter. Leden en de voorzitter worden gekozen voor een periode van 4 jaar en kunnen daarna nog één keer voor deze periode worden herkozen. De cliëntenraad wordt bijgestaan door een secretarieel ondersteuner. Wij doen ons werk als vrijwilliger en ontvangen daarvoor een kleine onkostenvergoeding. Als voorzitter neem je samen met enkele andere leden zitting in één van onze commissies. De voorzitter zit onze vergaderingen voor (11 keer per jaar) en doet de voorbereiding voor de vergaderingen samen met de bestuurder en het dagelijks bestuur van de cliëntenraad. Daarnaast vinden er tussentijds diverse commissie-overleggen plaats. Ook neemt het bestuur van de cliëntenraad twee keer per jaar deel aan overleg met de Raad van Commissarissen.

Op dit moment hebben we de volgende vacatures binnen de cliëntenraad:

 • Voorzitter
 • Meerdere leden: commissie Financiën, commissie Kwaliteit van zorg en commissie Communicatie (zie aparte vacature)

Van leden van de cliëntenraad wordt verwacht dat zij:

 • Geïnteresseerd zijn in de zorg in het algemeen en in de thuiszorg van STMG in het bijzonder;
 • Beschikken over bestuurlijk inzicht;
 • Bij voorkeur bekend zijn met STMG als cliënt of familie;
 • Gemotiveerd zijn om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van STMG te behartigen;
 • Bereid zijn om acht tot tien uur per maand te besteden aan het vergaderen, het onderhouden van contacten, het voorbereiden van adviezen en het uitvoeren van diverse taken;
 • Bereid zijn scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap.

Vaardigheden:

 • U bent in staat beleidsstukken te lezen en zich hierover een visie te vormen, met name vanuit het cliëntenperspectief;
 • Inleven in de belangen van cliënten lukt u uitstekend, maar u neemt ook voldoende afstand van persoonlijke belangen;
 • U heeft een kritische, positieve en open houding;
 • En een evenwichtige, doortastende, constructieve en flexibele instelling;
 • U bent in staat om tactvol en tegelijkertijd standvastig op te treden;
 • Doorzettingsvermogen is u niet vreemd;
 • U heeft goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • In teamverband functioneert u uitstekend.

Voor de voorzitter gelden aanvullende functie-eisen:

 • Goed kunnen samenwerken met de cliëntenraadsleden;
 • Goed kunnen samenwerken met de bestuurder;
 • Leiding kunnen geven (aan de vergadering);
 • Overzicht hebben, prioriteiten kunnen stellen;
 • Beslissingen kunnen nemen;
 • Kunnen delegeren;
 • Kunnen enthousiasmeren en (cliëntenraadsleden) motiveren;
 • Onderhandelingsvaardigheden bezitten.


Taken van de voorzitter
De voorzitter:

 • zit vergaderingen voor;
 • zorgt samen met de (ambtelijk) secretaris voor de agenda;
 • ondertekent cliëntenraadsstukken;
 • let erop dat gemaakte afspraken - binnen de cliëntenraad, met de bestuurder - worden nageleefd;
 • bewaakt de sfeer;
 • is contactpersoon van de ambtelijk secretaris;
 • vertegenwoordigt de cliëntenraad;
 • is het gezicht en de woordvoerder van de cliëntenraad.


Over STMG

STMG biedt zorg en ondersteuning bij haar klanten thuis. Onze zorg en ondersteuning biedt onze cliënten de mogelijkheid om te blijven doen wat belangrijk voor hen is en hun leven zoveel mogelijk voort te zetten zoals zij willen. STMG biedt verpleging, verzorging, Gespecialiseerde verpleging (denk aan oncologische of palliatieve zorg, zorg bij dementie, longzorg, wondzorg, technische verpleging), huishoudelijke ondersteuning, thuisbegeleiding en nachtzorg.

Wilt u meer weten over STMG en de cliëntenraad?
Kijk dan op de website van STMG, www.stmg.nl. Onder het kopje Over STMG vindt u informatie over de visie op zorg en de doelstellingen van STMG en de pagina van de cliëntenraad.

Voor meer informatie over de vacature of vragen kunt u contact opnemen met Ans Lavooij (06-53704135) en Gerrit Gudden (06-53617713).

Herkent u uzelf in dit profiel? Reageer dan snel!
We ontvangen uw sollicitatie, voorzien van motivatie en CV, graag voor 30 oktober 2021.
U kunt solliciteren via de website van STMG of door te mailen naar clientenraad@stmg.nl.

Wanneer u liever gebruik maakt van de post kunt u uw motivatiebrief en CV sturen naar:

STMG/Cliëntenraad
Postbus 2188
6802 CD Arnhem

 

Voorzitter cliëntenraad (vrijwillig)

 • Hoofdkantoor
 • Arnhem
 • Clientenraad
 • 8 - 10 uur per maand
 • Onkostenvergoeding

Bekijk ook deze vacatures

Lid cliëntenraad (vrijwillig)

 • Hoofdkantoor
 • Arnhem
 • Clientenraad
 • 8 - 10 uur per maand
 • Onkostenvergoeding

Heeft u ideeën over de beste thuiszorg waarbij de cliënt centraal staat? Dan zijn wij op zoek naar u!

Gespecialiseerd Verpleegkundige HBO Wondzorg

 • Hele regio
 • Hele werkgebied
 • Gespecialiseerde verpleging
 • 20-24 uur
 • FWG 50

Casemanager Dementie

 • Hele regio
 • De Liemers
 • Gespecialiseerde verpleging
 • 24-28 uur
 • FWG 55