Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022
Logo Familiebedrijven Award 2020
Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022
Vacature

Casemanager Dementie Veluwezoom

 • Gelderland
 • Renkum
 • Gespecialiseerde verpleging
 • 24 uur
 • FWG 55

Als Casemanager Dementie ben je primair verantwoordelijk voor het optimaliseren van de welbevinden en de kwaliteit van het leven van de thuiswonende cliënt met dementie en hun mantelzorgers in alle fasen van het ziekteproces.

In jouw rol als Casemanager Dementie...

Je schat de complexiteit van de gezondheids- en leefsituatie van de cliënt in op lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden. De benodigde zorg- en hulpverlening stem je af met de wijkverpleegkundige en leg je samen vast in een zorgplan. Waar nodig stem je af met de huisarts, (POH-er) en het sociale domein. In crisissituaties handel je adequaat en stel je de belangen van de cliënt en diens naasten centraal. Je laat het regelvermogen (zo nodig met ondersteuning) zo lang mogelijk bij de cliënt en de naasten, waarbij je (anticiperend op de ontwikkelingen) steeds het evenwicht tussen draagkracht en draaglast van het cliëntsysteem bewaakt en bevordert. Dit vanuit de principes van persoonsgerichte en integrale zorg.

Jouw competenties

Zorgverlener
Werken volgens het verpleegkundig proces, waarbij een 'gereedschapskist' met gepaste interventies wordt behandeld.

Communicator
Goede communicatieve vaardigheden op de verschillende niveaus van cliënt, cliëntsysteem, professionals, organisaties en overheidsorganen, zowel individueel als op groepsniveau. Gebruik van technologische ondersteuning.

Samenwerkingspartner
Leggen van verbindingen in het informele en formele netwerk. Nauw samenwerken met andere disciplines binnen de keten en de eigen organisatie , onderhouden van contacten met relevante hulpverleners en verbindingsvormen tussen deze hulpverleners in het belang van de cliënt.

Sensibilisering en Reflectieve houding bij moreel ethische en juridische dilemma's
Keuzes worden gebaseerd op basis van evidence based practice (EBP) en de beroepsstandaard. Bewaken van de eigen- en professionele grenzen met het oog op de mogelijke consequenties op korte én lange termijn.

Gezondheidsbevorderaar
Werkt vanuit positieve gezondheid om de gevolgen van dementie positief te beïnvloeden voor de cliënt zelf, als voor cliëntsysteem. Verstrekken van informatie over dementie (publieksvoorlichting, mantelzorgers ect.).

Organisator
Coördinerende rol rond de zorgvrager. Rol bij veranderingen in de zorgorganisatie.

Kwaliteitsbevorderaar
In stand houden van kwaliteit van zorg en zo nodig verbeteren. Werken volgens kwaliteitseisen met aandacht voor het individu.

Wat verwachten we verder van jou?

 • Een diploma Verpleegkundige niveau 5 en BIG-registratie (HBO-V van Ziekenverpleging A aangevuld met MGZ).
 • Een aanvullende post-HBO opleiding Casemanager Dementie van de opleiding van bereid deze te volgen.
 • Kennis van Omaha en werken met NEDAP (pré).
 • In het bezit van een rijbewijs en auto.

In ruil voor je inzet, kundigheid en enthousiasme bieden wij jou:

 • Een veelzijdige en uitdagende functie in een platte organisatie, waar eigen initiatief en pro-activiteit ten aanzien van eigen en organisatieontwikkelingen gewaardeerd worden.
 • Geen gebroken diensten.
 • Een maandsalaris gebaseerd op FWG 55. 
 • Een eindejaarsuitkering van 8,33%
 • Direct een contract voor onbepaalde tijd (met een proeftijd van twee maanden).
 • Inschrijving in het kwaliteitsregister.
 • Een mobiele telefoon en tablet.
 • Ruime scholings- en ontwikkelmogelijkheden binnen de organisatie.
 • Korting op je zorgverzekering via Menzis.
 • Een inspirerende, innovatieve organisatie.

Deze vacature staat open voor een geschikte kandidaat.

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Ad Smeets via 06-25043353

Direct solliciteren kan via het online sollicitatieformulier.

 

Casemanager Dementie Veluwezoom

 • Gelderland
 • Renkum
 • Gespecialiseerde verpleging
 • 24 uur
 • FWG 55

Bekijk ook deze vacatures

Lid cliëntenraad (vrijwillig)

 • Hoofdkantoor
 • Arnhem
 • Clientenraad
 • 8 - 10 uur per maand
 • Onkostenvergoeding

Heeft u ideeën over de beste thuiszorg waarbij de cliënt centraal staat? Dan zijn wij op zoek naar u!

Gespecialiseerd Verpleegkundige HBO Wondzorg

 • Gelderland
 • Gelderland
 • Gespecialiseerde verpleging
 • 20-24 uur
 • FWG 50

Opleidingsplaats BBL MBO-V

 • Gelderland
 • Gelderland
 • Opleidingsplaats
 • 20-24 uur
 • FWG 40