9-6-2021

Bijdrage STMG aan Landelijk Transmuraal Zorgpad COPD met ziekenhuisopname

Onze longverpleegkundigen werkten mee aan de pilot van het Landelijk Transmuraal Zorgpad COPD met ziekenhuisopname. Zij hebben hun bijdrage vanuit de thuiszorg geleverd aan het vaststellen van het zorgpad en hun medewerking verleend aan een aantal filmpjes voor implementatie van het zorgpad in andere regio’s.

Wat is het zorgpad Longaanval?
Om longaanvallen te voorkomen of de ernst ervan te beperken, is het landelijk Zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname opgesteld. Centraal in dit Zorgpad staat het evalueren van hoe het echt met de patiënt gaat. Het zorgpad heeft als doel betere zorg te leveren aan COPD-patiënten tijdens en na een ziekenhuisopname door goede zorg te bieden, in een goede afstemming met de gehele keten.

Wat levert het landelijke zorgpad op?
Een grootschalige pilot heeft aangetoond dat het Landelijk zorgpad COPD met ziekenhuisopname het aantal opnamedagen van COPD patiënten substantieel verlaagt met minstens gelijke kwaliteit van leven, patiënttevredenheid en meer werkplezier van zorgverleners. Belangrijke uitgangspunten in het zorgpad zijn het bevorderen van transmurale netwerkzorg en na ontslag meer aandacht schenken aan de signalen van een nieuwe longaanval. Zo is de zorg goed afgestemd en de patiënt alert waardoor ziekenhuisopnames kunnen worden voorkomen.

Video’s voor implementatie in andere regio’s
Om andere regio’s te laten leren van de ervaringen uit de pilot en tips met hen te delen zijn er video’s gemaakt over de verschillende onderdelen van het zorgpad. Longverpleegkundige Annemarie Kreuwel van STMG is te zien in deze video’s.

Meer informatie over het zorgpad?
Alle kennis, ervaringen en inzichten zijn gebundeld op de website www.longaanval.nl. Neem er gerust een kijkje!

Deel dit artikel: