Cmedplus Streamer Focuscura Medicijndispenser
14-07-2020

STMG gaat voor innovatieve E-health oplossingen

Waarom kiest STMG voor e-health oplossingen?
STMG vindt het belangrijk om altijd open te staan voor innovaties en verbeteringen. We willen mee gaan in relevante ontwikkelingen, kwalitatief goede zorg bieden aan onze klanten en daarmee hun mantelzorgers ook waar mogelijk ontzorgen. Dit houdt ook in dat we willen dat onze medewerkers zo veel als mogelijk hun volle aandacht op de persoon kunnen richten bij wie zij thuis zijn.

Met het gebruik van deze twee innovaties hebben we twee resultaten voor ogen. We ontlasten onze medewerkers. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan minder papieren administratie en minder inefficiënte flitsbezoeken in werkroutes om enkel medicatie toe te dienen. Daarnaast verwachten we dat de invoering van deze e-health oplossingen voor zowel klanten, hun mantelzorgers en onze medewerkers leidt tot hogere tevredenheid en rust.

Financiering via SET subsidie
Beide medicatie-oplossingen vergen een behoorlijke financiële investering. Daarom hebben we een SET-subsidie (Stimuleringsregeling E-health Thuis) aangevraagd. Dit is een subsidie die specifiek bedoeld is voor zorgorganisaties die gebruik willen maken van e-health oplossingen om hun zorg bij hun klanten thuis te verbeteren. Recent hebben we gehoord dat onze aanvraag is goedgekeurd. 

Medicatie-app NCare
Als pilot zijn een aantal van onze wijkteams al aan het werk met de medicatie-app Ncare. Deze medicatieapp legt vast wie, wanneer, welke medicatie aan welke klant toedient en maakt het werk eenvoudiger en controleerbaar. De app vervangt bijvoorbeeld de papieren lijsten en via de app kan onze medewerker direct medicatie bestellen. De ervaringen met de app zijn positief voor zowel STMG als de klant. Eind 2020 is de app voor iedereen in onze organisatie beschikbaar.
Meer informatie over NCare vindt u hier

Medicijndispenser cMed-plus
Ook willen we eind van het jaar starten met de implementatie van de cMed-plus, dit is een medicijndispenser. Met de medicijndispenser kunnen klanten zelfstandig hun medicijnen innemen. De dispenser geeft op het juiste tijdstip een signaal waarna de klant met 1 druk op de knop een zakje met medicatie krijgt aangereikt. Daarnaast geeft hij ook een signaal wanneer de klant medicatie niet op tijd uit de dispenser heeft gehaald.
Meer informatie over de cMed-plus vind u hier

Trainingen
Beide e-health oplossingen vergen voorbereiding bij de klanten thuis en goed beheer. Daarom worden al onze medewerkers in de wijkverpleging getraind. Zo kunnen zij goed onderlegd bij de klant thuis hun werk doen met inzet van deze middelen.

 

De gebruikte afbeelding komt van de website van Focus Cura

Meer nieuws

Logo Samenzevenaar Icoon
verpleging en verzorging, samenwerking, huishoudelijke ondersteuning, thuisbegeleiding

Samen Zevenaar: samen tegen eenzaamheid

1 min.
Upper Body 944557 640
verpleging en verzorging, samenwerking, specialistische verpleging

Bijdrage STMG aan Landelijk Transmuraal Zorgpad COPD met ziekenhuisopname

1 min.
Nieuwe Bedrijfskleding
algemeen, verpleging en verzorging

Vertrouwde zorg in een nieuw jasje

1 min.