Samenwerking Ambulance
30-06-2020

Samenwerking thuiszorgorganisaties met Ambulancezorg Gelderland-Midden

De thuiszorgorganisaties werken al een tijd intensief samen in de regio op het gebied van ongeplande verpleegkundige nachtzorg. Al snel kwam de samenwerking met ambulancezorg om de hoek kijken. Als er vanaf 1 juli in de nacht naar de meldkamer Ambulancezorg (MKA/MAN) wordt gebeld, wordt afgewogen of een bezoek van een ambulance noodzakelijk is, of dat een thuiszorgmedewerker de zorgvraag kan oppakken.

Dit is inmiddels geformaliseerd door de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.

De partners zien deze overeenkomst als basis om de zorg voor patiënten te verbeteren, samen te werken aan patiëntveiligheid en de ketenprocessen nader op elkaar af te stemmen.

Samenwerkende organisaties
De samenwerkende organisaties zijn: STMG, Santé Partners (STMR), Thuiszorg Groot Gelre (DrieGasthuizenGroep), Attent zorg en behandeling, Innoforte, Pleyade, en Insula Dei /Huize Kohlmann. De verpleegkundige nachtzorg voor alle extramurale cliënten van deze zorgorganisaties wordt sinds 1 september 2019 verzorgd door één regionaal team op twee routes.

Meer nieuws

Logo Samenzevenaar Icoon
verpleging en verzorging, samenwerking, huishoudelijke ondersteuning, thuisbegeleiding

Samen Zevenaar: samen tegen eenzaamheid

1 min.
Upper Body 944557 640
verpleging en verzorging, samenwerking, specialistische verpleging

Bijdrage STMG aan Landelijk Transmuraal Zorgpad COPD met ziekenhuisopname

1 min.
Nachtzorg Update
nachtzorg, verpleging en verzorging, samenwerking

Update regionale samenwerking ongeplande nachtzorg

1 min.