beeldzorg, beeldbellen, zorgmoment

Beeldzorg

Eerste resultaten beeldbellen positief!
14-12-2022
< 1 min.
Beeldzorg
Mevrouw Met Tablet
Upper Body 944557 640
verpleging en verzorging, samenwerking, specialistische verpleging

Bijdrage STMG aan Landelijk Transmuraal Zorgpad COPD met ziekenhuisopname

Onze longverpleegkundigen werkten mee aan de pilot van het Landelijk Transmuraal Zorgpad COPD met ziekenhuisopname. Zij hebben hun bijdrage vanuit de thuiszorg geleverd aan het vaststellen van het zorgpad en hun medewerking verleend aan een aantal filmpjes voor implementatie van het zorgpad in andere regio’s.
09-06-2021
1 min.
Marjoos
verpleging en verzorging, eigen regie, specialistische verpleging

"Het geeft me een goed gevoel dat ik zelf concreet bijdraag aan mijn herstel"

STMG doet altijd haar best om de zorg en ondersteuning passend te laten zijn. Passend bij de behoefte én de mogelijkheden van de klant. Want eigen regie zorgt voor betrokkenheid en een hogere kwaliteit van leven. Graag vertellen we u over Marjoos. Toen zij een bacteriële infectie aan haar hart had, kreeg ze thuiszorg van STMG en leerde zij een deel van de medische handelingen zelf te doen.
24-09-2020
2 min.