Vragen | Hoe werkt indicatie

Hoe kom ik aan een indicatie?

Voor het ontvangen van zorg aan huis heeft u een zorglegitimatie/ indicatie nodig. Een indicatie voor hulp bij het huishouden kunt u aanvragen bij uw gemeente. Persoonlijke verzorging en verpleging vraagt u aan bij de wijkverpleegkundige in uw wijk.

Indicatie Hulp bij het huishouden
Vanaf 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning van kracht, de WMO. Met de invoering van de WMO is uw gemeente verantwoordelijk voor de huishoudelijke hulp. Veel gemeenten hebben een speciaal WMO-loket waar u terecht kunt met uw vragen en voor het aanvragen van een indicatie. U kunt ook contact met ons opnemen. Wij staan u graag met raad en daad terzijde.

Zorglegitimatie/ Indicatie Verpleging en verzorging
De wijkverpleegkundige kan samen met u vaststellen welke zorg u nodig heeft. Dit gesprek vervangt de aanvraag voor een indicatie. Ook kan de wijkverpleegkundige verder kijken dan een concrete zorgvraag en daarvoor ook samen met u en samen met de andere partijen in de gemeente zoals welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties of mensen uit de buurt die ze kent, een oplossing zoeken en u misschien doorverwijzen. Onze wijkverpleegkundigen kunnen u adviseren, begeleiden, of doorverwijzen als dat voor u de beste zorg of ondersteuning biedt.

Onze medewerkers van de Klantenservice staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar via 088-45 60 900.