Zorg bij u thuis | WLZ

WLZ

Als u door ziekte of een beperking thuis zorg en 24 uurs-toezicht nodig heeft, dan kunt u terecht bij STMG. Ook wanneer u wacht op een plek in een verzorgings- of verpleeghuis kunnen wij u deze zogenoemde overbruggingszorg bieden.

 

De zorg

Onze wijkverpleegkundige in uw wijk stemt met u af welke zorg er nodig is, in welke vorm en wanneer. Ook bekijkt ze met u wanneer de zorg kan starten, dat is afhankelijk van de zorgvraag en de beschikbaarheid van het team. De afspraken hierover leggen we vast in het zorgplan waarmee de zorg van start kan.  

 

Indicatie

Overbruggingszorg wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en u heeft daarvoor een Wlz-indicatie nodig. Een Wlz-indicatie kunt aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ kijkt of u voldoet aan de voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde is dat u altijd toezicht nodig heeft of dat er 24 uur per dag zorg dichtbij moet zijn.

 

Kosten

Als u een Wlz-indicatie heeft, dan betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw situatie. Als u wilt weten hoe hoog uw eigen bijdrage ongeveer wordt, dan kunt met een rekenprogramma van het CAK een proefberekening maken op www.hetcak.nl. U kunt het CAK ook bellen op 0800- 0087.

 

Aanvullende diensten

Het kan fijn zijn om iemand te kunnen waarschuwen als u bijvoorbeeld valt. Een personenalarmeringsysteem kan dan een oplossing zijn. STMG werkt samen met FocusCura, een bedrijf dat dit voor u kan verzorgen. U leest er meer over op de pagina over personenalarmering.

 

CliŽntondersteuning

Iedereen die recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) kan hulp krijgen van een cliŽntondersteuner.

Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg.

 

Wat is cliŽntondersteuning?

De cliŽntondersteuner denkt met u mee over hoe u de zorg die het beste bij uw situatie past goed kunt organiseren. De cliŽntondersteuning is vooral gericht op de versterking van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg. Een cliŽntondersteuner staat naast u, denkt mee (los van alle partijen) en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers) bij het zoeken naar oplossingen. De cliŽntondersteuner kent het zorgaanbod in uw buurt.

 

Wat kan de cliŽntondersteuner voor u betekenen?

U kunt informatie, advies en ondersteuning krijgen. Denk aan:

  • Informatie en advies over het zorgaanbod in de regio, verschillende zorgvormen, cliŽntrechten en eventuele wachtlijsten.
  • De keuze voor de gewenste zorgaanbieder die het beste past bij uw situatie past.
  • De invulling van de zorg. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het opstellen van een persoonlijk plan. Hierin legt u vast hoe u uw leven wilt inrichten en wat daarbij voor u de beste zorg is (verblijf in een zorginstelling, een volledig of modulair pakket thuis of persoonsgebonden budget).
  • Het zorg‐ of ondersteuningsplan. U kunt hulp krijgen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorg‐ of ondersteuningsplan. Dit zijn afspraken over de invulling van de zorg die u maakt met uw zorgverlener. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de cliŽntondersteuner u tijdens de bespreking met de zorgverlener bijstaat.
  • Bemiddeling tussen u en uw zorgaanbieder. Wenst u een andere invulling van uw zorgvraag en/of komt u er samen met de zorgaanbieder niet uit? Ook dan kan een cliŽntondersteuner u helpen.

 

Een overzicht van gecontracteerde cliŽntondersteuners van het zorgkantoor, kunt u vinden in onderstaand Pdf document of op de website van het zorgkantoor https://www.menziszorgkantoor.nl/zorg-nodig/clientondersteuning