Over STMG | Organisatie

De organisatie

Missie
STMG BV is een dienstverlenende maatschappelijke zorgorganisatie die cliŽnten zodanig wil ondersteunen dat zij de regie over hun eigen leven zo goed mogelijk kunnen blijven voeren en zelfstandig invulling kunnen geven aan hun bestaan.

Visie
STMG is een open en transparante zorgorganisatie. Professionele zorg van STMG is aanvullend op de mogelijkheden van de cliŽnten  en zijn /haar naaste omgeving. De visie van STMG leunt op de uitgangspunten van: zoveel mogelijk autonomie en kwaliteit van leven voor de cliŽnt. Mensen geven zelf invulling aan hun bestaan, zo zelfstandig mogelijk.Van belang voor STMG is een goede bereikbaarheid en beschikbaarheid van een gevarieerd en betaalbaar aanbod.

Binnen de organisatie werken betrokken, verantwoordelijke en gemotiveerde medewerkers. STMG faciliteert  haar medewerkers  zo goed mogelijk bij de werkuitvoering en het invullen van de eigen professionele regelruimte. Medewerkers blijven betrokken en gemotiveerd door goed werkgeverschap.
STMG gaat voor toekomstbestendige zorg.

Kernwaarden
Directeur/Bestuur, managementteam en medewerkers  hebben de volgende kernwaarden geformuleerd:

 • Betrokken
 • Effectief
 • Bekwaam
 • Ondernemend
 • Met Passie

De kernwaarden voor STMG zijn samengevat  Bebop. Bebop is een muziekstijl die alleen tot leven komt bij een dynamische samenwerking tussen muzikanten. Een treffende verwijzing naar  de samenwerking binnen STMG en de samenwerking van STMG met haar cliŽnten en ketenpartners.

Ambitie
“Goed voor elkaar hebben en Goed voor elkaar zijn”
Samengevat komt deze ambitie tot uiting in:

 • EfficiŽnt en voortvarend, in goede handen: Goed geregeld
 • Maar ook met oog voor de persoonlijke aspecten: Voor Elkaar
 • En vanuit een organisatie waar het primaire proces centraal staat:  Met elkaar

Doelgroepen

 • ouderen
 • (chronisch) zieken
 • kwetsbaren in de samenleving (risicogroepen)
 • jeugd en gezin

Kernactiviteiten

Overzicht Producten en diensten
Zorg aan huis Hulp bij het huishouden
Persoonlijke verzorging
Verpleging
Gespecialiseerde verpleging
Nachtzorg
Palliatieve zorg
Zorgbemiddeling; PGB/private zorg en diensten
Ledenservice aanvullende diensten in en om het huis

Werkgebied

Het  werkgebied van STMG omvat  de volgende gemeenten:

 • Arnhem
 • Buren (Ingen, Lienden en Ommeren)
 • Doesburg
 • Doetinchem (alleen Wehl)
 • Duiven
 • Lingewaard
 • Montferland (alleen Didam)
 • Neder-Betuwe
 • Nijmegen (Lent en Oosterhout)
 • Overbetuwe
 • Renkum
 • Rheden
 • Rijnwaarden
 • Rozendaal
 • Westervoort
 • Zevenaar


In alle gemeenten levert STMG Hulp bij het huishouden. In de dikgedrukte gemeenten levert STMG naast Hulp bij het huishouden ook Verzorging & Verpleging en Thuisbegeleiding.


Jaarverslag
Jaarlijks stelt STMG een jaardocument op. Dit verslag betreft alle activiteiten van de stichting. Het jaardocument is hieronder te downloaden.