De organisatie

STMG biedt huishoudelijke hulp, thuisbegeleiding, verzorging en verpleging thuis. Zo zorgen we dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Dat doen we met ruim 1.200 betrokken, verantwoordelijke en gemotiveerde medewerkers voor zo'n 4.500 klanten in een heel breed werkgebied in Gelderland.

 

Missie
Bij STMG voegen we waarde toe aan de kwaliteit van het leven van onze klant. Dat doen we vanuit onze professionaliteit en met de behoeften en beleving van onze klant als vertrekpunt. Onze klant verdient zorg en ondersteuning waarin onze medewerkers het geluk en welzijn van de klant een plek geven. Zo leveren onze medewerkers met hun ervaring en bekwaamheid een waardevolle bijdrage aan het leven van de klant en haar omgeving.


Visie
STMG biedt huishoudelijke hulp, thuisbegeleiding, verzorging en verpleging thuis. We zijn de verbinder in het netwerk van informele zorg (mantelzorg en vrijwilligers), services, ondersteuning (thuisbegeleiding en hulp bij het huishouden) en formele zorg (verzorging en verpleging). Onze klant kan langer zelfstandig en redzaam thuis wonen doordat de omgeving van de klant en de eigen kracht en mogelijkheden ons vertrekpunt vormen. Vanuit de dienstverlening Service, Thuisondersteuning en Thuiszorg wil STMG hier de komende jaren op vernieuwde wijze invulling aan geven.

 

Kernwaarden
Directeur/Bestuur, managementteam en medewerkers  hebben de volgende kernwaarden geformuleerd:

  • Betrokken
  • Bekwaam
  • Met Passie

Daar richten we ons komende jaren op. Voor STMG is het vanzelfsprekend dat we ondernemend en effectief te werk moeten gaan.

Doelgroepen

  • ouderen
  • (chronisch) zieken
  • kwetsbaren in de samenleving (risicogroepen)
  • jeugd en gezin

 

ISO gecertificeerd

STMG is ISO gecertificeerd. Met het ISO 9001:2015-certificaat toont STMG aan dat wordt voldaan aan de meest recente kwaliteitseisen. De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Aan de hand van de normen in de ISO 9001 wordt getoetst of een organisatie aansluit bij de wensen van klanten, voldoet aan de relevante wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. We zijn trots op ons certificaat, want de kwaliteit van onze zorg aan cliŽnten hebben we hoog in het vaandel staan.

Kwaliteitsbeleid STMG (juni 2019)

Kernactiviteiten

Overzicht Producten en diensten
Zorg aan huis Hulp bij het huishouden
Persoonlijke verzorging
Verpleging
Gespecialiseerde verpleging
Nachtzorg
Palliatieve zorg
Zorgbemiddeling; PGB/private zorg en diensten
Ledenservice aanvullende diensten in en om het huis

Werkgebied

Het  werkgebied van STMG omvat  de volgende gemeenten:

Wijkverpleging

Ondersteuning thuis

Arnhem

          X

               X

Buren (Ingen, Lienden, Ommeren)

               X

Doesburg

          X

               X

Doetinchem

               X

Duiven

          X

Lingewaard

               X

Montferland (alleen Didam)

          X

Nederbetuwe

               X

Nijmegen

               X

Overbetuwe

          X

               X

Rheden

          X

               X

Rozendaal

          X

               X

Renkum

          X

Tiel

               X

Westervoort

          X

Jaarverslag

Jaarlijks stelt STMG een jaardocument op. Dit verslag betreft alle activiteiten van de organisatie. Het jaardocument is hieronder te downloaden.

 

Privacy Statement

STMG gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. In ons Privacy Statement kunt u teruglezen op welke manier STMG persoonsgegevens verwerkt.