Vragen | Eigen bijdrage

Wat betaal ik voor thuiszorg?

De kosten worden vergoed door uw gemeente als het gaat om hulp bij het huishouden. Als u verzorging of verpleging ontvangt dan worden de kosten vergoed uit de Zorgverzekeringswet.

Eigen bijdrage bij Hulp bij het huishouden
Als u hulp bij het huishouden ontvangt, dan bepaalt uw gemeente de hoogte van uw eigen bijdrage. Dit kan per gemeente verschillen, alhoewel daar wel grenzen aan zijn gesteld. Als u wilt weten wat de eigen bijdrage is in uw gemeente. Neemt u dan contact op met het Wmo-loket van uw gemeente.

Eigen bijdrage bij Verpleging en verzorging
Wijkverpleging en verzorging maken onderdeel uit van het basispakket van uw zorgverzekering. U hoeft voor deze zorg geen eigen bijdrage te betalen.