Nieuws | Persberichten

STMG reorganiseert ondersteunende afdelingen

18.06.2015

Per 1 april 2015 heeft Assist een groot deel van de activiteiten en medewerkers van Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland (STMG) overgenomen en ondergebracht in het bedrijf STMG BV. Drijfveer voor Assist was dat er een mooi bedrijf met meer dan 2.000 medewerkers dreigde failliet te gaan. Assist is er echter van overtuigd dat er een toekomst is voor STMG na een reorganisatie van de ondersteunende afdelingen.

Om zeker te kunnen stellen dat er per 1 januari 2016 een financieel gezond en toekomstbestendig  staat, heeft de directeur-bestuurder, na positieve adviezen van de medezeggenschapsorganen, het besluit genomen om de huidige functies in de ondersteunende afdelingen te laten vervallen en de betreffende medewerkers boventallig te verklaren. Inmiddels zijn de medewerkers hierover geÔnformeerd.

Door deze reorganisatie kan de continuÔteit van zorg aan de ruim 3.000 cliŽnten zeker worden gesteld en is het mogelijk om zoveel als mogelijk werkgelegenheid t.a.v. de ruim 2.000 medewerkers te behouden. De reorganisatie van de ondersteunende afdelingen betreft 85 medewerkers met een vast contract (67,5 fte). In het nieuwe bedrijf is er in de ondersteunende afdelingen ruimte voor 27,5 fte. De huidige medewerkers worden betrokken bij de selectieprocedure voor invulling van de nieuwe functies.

Als onderdeel van moederorganisatie Assist profiteert STMG van een grote hoeveelheid kennis en ervaring op het gebied van toekomstbestendige bedrijfsconcepten voor zowel intramurale zorginstellingen als thuiszorgorganisaties. Het bedrijfsmodel bevat de belangrijkste parameters t.a.v. de bedrijfsvoering. In het te implementeren model bestaan de huidige functies in de ondersteunende afdelingen niet.

STMG betreurt het verlies van arbeidsplaatsen en heeft de begeleiding naar nieuw werk opgestart. In het sociaal plan, waar met de vakorganisaties over wordt onderhandeld, is dit ook onderwerp van gesprek.


nieuwslijst