Nieuws | Persberichten

STMG draagt Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar over

31.12.2014

Met ingang  van 1 januari 2015 draagt Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland (STMG) de jeugdgezondheidszorg voor de 0 tot 4-jarigen over aan GGD Gelderland-Midden en GGD Gelderland-Zuid. In november besloot STMG de organisatie op te splitsen om de continuÔteit van de zorg aan haar cliŽnten te garanderen en zoveel mogelijk werkgelegenheid van haar medewerkers zeker te stellen.

Jeugdgezondheidszorg 0 tot 18 onder ťťn dak
Jeugdgezondheidszorg voor jongeren van 4 tot 18 jaar is al onderdeel van GGD Gelderland-Midden en GGD Gelderland-Zuid. Met de overdracht wordt de jeugdgezondheidszorg van 0 tot 18 jaar door ťťn partij vormgegeven. Nu kan de ontwikkeling van kinderen en de situatie in het gezin door de verschillende levensfasen heen gevolgd worden en kunnen eventuele risico’s vroegtijdig worden gesignaleerd.

Zelfde consultatiebureaus, zelfde professionals
Voor de ouders en verzorgers van 0 tot 4-jarigen verandert er vrijwel niets. Met de jeugdgezondheidszorgtaken, draagt ook het personeel over aan de GGD’en. Dit betekent dat ouders en verzorgers gewoon terecht kunnen bij de vertrouwde consultatiebureaulocaties en veelal dezelfde jeugdartsen en –verpleegkundigen. 

GGD’en
De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van iedereen, met speciale aandacht voor risicogroepen. Dit doet ze door risico's voor de gezondheid te voorkomen en de gezondheid van alle inwoners te bevorderen.

GGD Gelderland-Zuid neemt de zorg in de gemeente Neder-Betuwe van STMG over. GGD Gelderland-Midden neemt de gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar voor haar rekening. GGD Gelderland-Midden is onderdeel van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM): de hulporganisatie voor Brandweer, Ambulancezorg en GGD.

STMG
STMG ondersteunt cliŽnten zodat zij de regie over hun eigen leven zo goed mogelijk kunnen blijven voeren en zelfstandig invulling kunnen geven aan hun bestaan. STMG levert zorg thuis, hulp bij het huishouden, verpleging, thuisbegeleiding, personenalarmering, zorgbemiddeling, maatschappelijk werk en sociaal raadsliedenwerk.


nieuwslijst