Nieuws | Persberichten

Persbericht: STMG vereenvoudigt organisatie om wijkgerichte inzet professionals te versterken

19.12.2013

De zorg verandert. Het aantal ouderen en kwetsbaren dat thuis verzorgd, verpleegd of ondersteund wordt, zal stijgen. Om de toenemende zorgkosten te beperken wil STMG haar werk zo dicht mogelijk bij de klant organiseren. STMG gelooft dat je samen met cliŽnten, hun naasten en andere betrokkenen in de wijk tot goede oplossingen kunt komen: betere en betaalbare zorg en hulpverlening. Hiervoor past STMG haar organisatiestructuur aan. Zelfstandig werkende wijkteams, goed bekend bij cliŽnt en wijk, staan centraal. Het aantal staf en management functies wordt verminderd.

De plannen voor reorganisatie van management en staf zijn na positief advies van de ondernemingsraad vastgesteld. Invoering daarvan leidt in 2014 tot een vermindering van circa 55 arbeidsplaatsen. Een aantal medewerkers weet al dat zij in 2014 boventallig zullen worden, anderen krijgen daar binnenkort bericht over. Voor deze reorganisatie is met de vakorganisaties een sociaal plan opgesteld. Medewerkers die boventallig worden, kunnen gebruikmaken van een ‘van werk naar werk-procedure’, om hen in een periode van maximaal 9 maanden te begeleiden bij het vinden van ander werk.

Om de organisatie eenvoudiger en meer wijkgericht te maken voert STMG een regio-indeling in, in plaats van de huidige productindeling. Vanaf 1 januari 2014 is het werkgebied van STMG verdeeld in vier regio’s: 1) Arnhem; 2) Duiven, Rijnwaarden, Westervoort, Zevenaar en Montferland; 3) Overbetuwe, Lingewaard, Nederbetuwe, Buren, Tiel en Nijmegen en 4) Rheden, Rozendaal, Renkum en Doesburg. Per 1 januari zijn daarvoor vier regiomanagers benoemd: Annefieke Booij, Tanja Froidbise, Lucelle van HŲvell en Johan Meijer. Om de organisatieveranderingen te begeleiden, wordt de Raad van Bestuur voor een periode van twee jaar versterkt met een tweede bestuurder. Per 1 januari is Marc Hendriks, die nu Directeur Bedrijfsvoering is bij het Maxima Medisch Centrum, als tweede bestuurder benoemd, naast Ivone Bergsma.


nieuwslijst