Nieuws | Persberichten

Studenten HAN onderzoeken

13.03.2012

Positieve onderzoeksresultaten bevestigen meerwaarde wijkverpleegkundige

In september 2008 werd  in de tweede kamer 'de motie Hamer' aangenomen. Naar aanleiding van deze motie is er een subsidie met de naam ‘Zichtbare Schakel. De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt.’, vrijgemaakt voor extra wijkverpleegkundige inzet in de zogenaamde ‘krachtwijken’ in Nederland.

STMG (Stichting Thuiszorg Midden Gelderland) zet nu al bijna 2 jaar ‘Zichtbare Schakels’ in in de Arnhemse wijken Malburgen, Presikhaaf, Het Broek en Klarendal.

STMG heeft de lector Martha van Biene van lectoraat Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen gevraagd om gezamenlijk een onderzoek te doen naar de maatschappelijke meerwaarde van de wijkverpleegkundige Zichtbare Schakel (ZS). Dit onderzoek is uitgevoerd door twee afstuderende studenten HBO-V onder begeleiding van Van Biene en docent/onderzoeker Van Erp.

Overeenkomstig met eerder landelijk uitgevoerd onderzoek naar het programma Zichtbare Schakel, zijn ook deze onderzoeksresultaten positief. Zowel cliŽnten als samenwerkingspartners vinden het prettig dat er ťťn duidelijk aanspreekpunt is. Daarnaast wordt de brede en schakelende functie van de wijkverpleegkundigen ZS erg gewaardeerd. De wijkverpleegkundige ZS zorgt voor ondersteuning op het gebied van wonen, zorg en welzijn en is de schakel is tussen cliŽnten, instanties en netwerken. De aanwezigheid van de wijkverpleegkundige ZS versterkt de eigen kracht van de cliŽnt, waardoor men langer zelfstandig kan blijven wonen en minder vaak een beroep hoeft te doen op allerlei voorzieningen.

Ondanks de positieve onderzoeksresultaten is er vanuit het ministerie nog geen structureel financieringsplan ontwikkeld om de inzet van ‘Zichtbare Schakels’ in de toekomst te kunnen continueren. Onderzoeken op dit gebied vinden al wel plaats, over de invoering is echter nog geen zekerheid.

STMG hoopt haar ‘Zichtbare Schakels’ ook in de toekomst te kunnen blijven inzetten in de krachtwijken van Arnhem en is daarom op dit moment zeer actief met de borging van de resultaten van dit effectieve programma. Zowel binnen haar eigen organisatie als in samenwerking met (lokale) partners. De wijkgerichte en samenwerkingsgerichte aanpak vanuit Zichtbare Schakel wordt momenteel binnen STMG verder geÔmplementeerd. Ook cliŽnten van STMG buiten de krachtwijken mogen rekenen op een meer wijkgerichte manier van werken. STMG gaat daarbij uit van de eigen kracht van mensen en zoveel mogelijk autonomie en kwaliteit van leven voor de cliŽnt. Mensen geven zelf invulling aan hun bestaan, zo zelfstandig mogelijk. STMG ondersteunt, met haar verschillende disciplines,  waar dat gewenst is.

 


nieuwslijst