Voordracht nieuw lid RvC

De cliŽntenraad heeft een bindende voordracht gedaan een nieuw lid van de Raad van Commissarissen te benoemen.
De voorzitter van de cliŽntenraad is als lid van de selectiecommissie van de Raad van Commissarissen betrokken bij de werving en selectie van de twee nieuwe RvC leden. De cliŽntenraad heeft, alvorens tot een voordracht te komen, uitgebreid kennis gemaakt met de beoogde kandidaat en unaniem besloten de heer Drs. W. van Ewijk (MBA) voor te dragen als nieuw lid van de Raad van Commissarissen. Samengevat ervaart de raad dat zij kennis heeft gemaakt met een resultaatgericht en succesvol bestuurder en ervaren toezichthouder. Met de heer Wouter van Ewijk heeft STMG een commissaris ...

[meer...]

Felicitaties positieve afronding ISO-audit

Elk jaar bezoekt een auditor van TŁv Rheinland STMG, ze spreekt dan met medewerkers uit alle hoeken van de organisatie en leden van de cliŽntenraad. De auditor beoordeelt of het ISO-certificaat 9001:2015 weer een jaar gedragen mag worden door de organisatie. Met dit certificaat voldoet STMG aan de meest actuele kwaliteitseisen.  

Er zijn heel veel positieve punten benoemd door de auditor en er is veel waardering voor de grote stappen die afgelopen jaar zijn gemaakt. De focus is nu gericht om te werken aan de PDCA-cyclus (plan-do-check-act) en de wijze waarop de dubbele medicatiecontrole plaatsvindt.

De raad bedankt alle medewerkers voor hun bijdrage dit fel ...

[meer...]

Nieuwe brochure cliŽntenraad

In de afgelopen weken hebben alle cliŽnten van STMG de nieuwe brochure “Spreek ik met de cliŽntenraad van STMG” per post ontvangen.

Daarin leest u onze visie, wat we doen en hoe wij ons werk georganiseerd hebben.

Mocht u de brochure nog niet hebben ontvangen, bel dan ons secretariaat (088-4560932) of stuur een email naar clientenraad@stmgzorg.nl

[meer...]

Keukentafelgesprekken

In de komende maanden zullen opnieuw keuken-tafelgesprekken plaatsvinden tussen u en de gemeente over uw (toegenomen) zorgvraag 2016 of zorgvraag 2017.

De cliŽntenraad adviseert u zich hierop goed voor te bereiden. Heeft U voorafgaand aan het gesprek nagedacht over zaken die u belangrijk vindt in uw leven. Bijvoorbeeld: Welke zorg of ondersteuning is daarbij nodig. En hoe gaat deze er volgens u uitzien? Tijdens het gesprek moet u kunnen verwoorden wat u belangrijk vindt en waarom!
Ga bijvoorbeeld aan de slag met de volgende vier vragen: ‘Wie ben ik?’, ‘Wat wil ik in mijn leven?’, ‘Wat kan ik niet zonder steun?’ en ‘Welke voorwaarden stel ik aan zorg of ondersteuning?’. De an...

[meer...]

Huishoudelijk hulp blijft taak van de gemeente

Onder de WMO 2015 hebben gemeenten de opdracht zorg te dragen voor de maatschappelijke ondersteuning. Hierbij geldt dat mensen in de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn voor hun leven en dus ook voor hun zelfredzaamheid en participatie. Indien dit niet lukt, of niet kan, moet de gemeente ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld op het gebied van huishoudelijke hulp, eventueel aangevuld met maatwerkmodules. Door de invoering van de nieuwe Wmo per 1 januari 2015 hebben nagenoeg alle gemeenten in Nederland de huishoudelijke hulp gekort.  Dit is gedaan door; een lager aantal uren te vergoeden, niet marktconforme tarieven te hanteren en de zorgverleners tegen veel lagere tarieven en minder ...

[meer...]

CRB doet uitspraak over huishoudelijke hulp WMO

Beslist is dat huishoudelijke hulp onder de Wmo 2015 valt. Aanspraken op huishoudelijke hulp die zijn toegekend onder de tot 1 januari 2015 geldende oude Wmo, blijven ook daarna gelden.
De gemeenten kan die aanspraken met toepassing van de Wmo 2015 aanpassen aan haar nieuwe Wmo-beleid. Dit beleid moet berusten op objectief en onafhankelijk onderzoek naar de tijd, die nodig is voor een “schoon en leefbaar huis.

“Gemeente Utrecht heeft onvoldoende kunnen aantonen dat zorgverleners ook daadwerkelijk binnen 78 uur op jaarbasis een ‘schoon en leefbaar huis’ kunnen garanderen

Overleg met gecontracteerde zorgaanbieders en cliŽntenraden is niet toereikend. ...

[meer...]

Is het WW-beleid doeltreffend?

De LCR heeft de leden van de vaste Tweede Kamer Commissie van SZW een aantal vragen voorgelegd voor hun schriftelijk inbreng bij Beleidsdoorlichting artikel 5 Werkloosheidswet en IOW. De centrale vraag bij de beleidsdoorlichting is of het beleid rondom de WW doeltreffend genoemd kan worden. De LCR zet er vraagtekens bij. Onder andere bij de manier van evalueren. Het ministerie zou hiervoor zelf verantwoordelijk zijn. Is er dan nog wel sprake van een onafhankelijk oordeel?
Samenhang
De WW staat niet op zich, begint de LCR. De bezuinigingen op UWV en het afschaffen van re-integratiemiddelen voor de WW hebben een grote invloed op de doeltreffendheid. Daarnaast is digital...

[meer...]