Versterking CliŽntenraad gezocht!

Wij zoeken voor onze cliŽntenraad een nieuw lid met affiniteit met het werk van cliŽntenraden in de thuiszorg (extramurale zorg) en hulp bij huishouden en die zich wil inleven in en bezig gaat houden met het aandachtsgebied Mantelzorg.  

Waarom zou u hierop reageren?

Omdat het maatschappelijk belangrijk, leuk en inspirerend werk is, veel voldoening geeft, je invloed kunt uitoefenen op het beleid van de zorgaanbieder en een luisterend oor bieden voor alle mantelzorgers van cliŽnten van STMG. Als belangenbehartiger kun je –in teamverband– meedenken, meepraten en meebeslissen om de kwalitatieve zorg en dienstverlening op een hoger plan te brengen en bli...

[meer...]

Begroting 2018 en Jaarplan 2018

De CliŽntenraad is elk jaar nauw betrokken bij het jaarplan en de begroting die STMG opstelt. Uiteraard bekijken we deze stukken vanuit de belangen van de cliŽnten en kijken we kritisch mee of de kwaliteit van zorg hoog in het vaandel staat. Ook vinden we het belangrijk dat financieel het huishoudboekje op orde is zodat de toekomst van STMG en de zorg die wordt geleverd gewaarborgd is. Ook dit jaar waren we nauw betrokken en zijn we akkoord gegaan met de plannen. De CliŽntenraad is van mening dat er een optimistische begroting en een ambitieus jaarplan ligt voor 2018. Belangrijke aandachtspunten voor 2018 zijn: de noodzakelijke groei van het aantal cliŽnten, de toenemende complexiteit van de...

[meer...]

Afronding proef Beeldzorg

eHealth, de toepassing van slimme technologie in de zorg, is de toekomst. Daarom was de CliŽntenraad voorstander van de proef die STMG heeft gedaan met Beeldzorg, een product waarmee cliŽnten en medewerkers kunnen beeldbellen. Het aantal klanten dat in 2017 gebruik heeft gemaakt van de proef was minder dan STMG gehoopt had. De cliŽntenraad is akkoord gegaan met het voorgenomen besluit om de proef te stoppen. De opgedane kennis en ervaring zal worden gebruikt bij de verdere ontwikkeling van eHealth. STMG wil de komende tijd onderzoek doen naar de haalbaarheid van het inzetten van technologieŽn die de zorgmedewerkers kan ondersteunen om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van cliŽnten te...

[meer...]

Huishoudelijke Ondersteuning (HHT-toelage)

De tijdelijke regeling HHT/HVT is op 1 januari 2018 in de voormalige vorm gestopt en maakt plaats voor aangepaste regels die per gemeente verschillend kunnen zijn. Bij veel gemeenten kan echter nog steeds een beroep worden gedaan op een financiŽle bijdrage (voucher) voor huishoudelijke hulp. Bijvoorbeeld voor cliŽnten met een geldige indicatie vanuit de WMO 2015 of WLZ, een mantelzorgverklaring, of omdat cliŽnten 75 jaar of ouder zijn. Met deze voucher kan een cliŽnt of mantelzorger huishoudelijke ondersteuning (HbH) bij een zorgaanbieder inkopen. U kunt meer informatie over een dergelijke tegemoetkoming, bedoeld voor het behoud van een schoon en leefbaar huis, aanvragen bij het Sociaal Team...

[meer...]

Start Klantenpanel

In het najaar is STMG, in nauwe samenwerking met leden van de cliŽntenraad, gestart met de ontwikkeling van een klantenpanel om in 2018 te kunnen starten met het panel. Er hebben zich inmiddels 21 cliŽnten als deelnemer aangemeld. Wilt u ook meepraten en meedenken met STMG en de cliŽntenraad en zo de zorg verbeteren? Meld u aan via www.stmg.nl/klantenpanel. Met de klantenpanels hoopt de cliŽntenraad de afstand tot de cliŽnten te verkleinen en ze meer te gaan betrekken bij de beeld- en oordeelsvorming, van goede en maatgerichte zorg, alvorens hierover te adviseren. STMG wil hiermee meer inzicht krijgen in de klantbehoefte en beleving van de geleverde kwaliteit van zorg- en dienstverlening....

[meer...]

Positief advies bestuurswissel STMG

De CliŽntenraad heeft kennisgemaakt met een tweetal kandidaten voor de opvolging van de huidige interim directeur-bestuurder, Gerard Marinus. Fred van der Heijden zal per 1 maart 2018 het bestuur stokje van hem overnemen. Een afvaardiging van de cliŽntenraad heeft uitvoering gesproken met de kandidaten. Cees Barskť, voorzitter van de CliŽntenraad, is blij met de komst van Van der Heijden: “Met Fred van der Heijden zal STMG bestuurd worden door iemand die de klant en de kwaliteit van zorg als vertrekpunt neemt en daarmee de ingezette beleidslijn voortzet. Het is iemand met een zorghart, die zelf als verpleegkundige heeft gewerkt en in staat is de uitgezette strategische koers voor 2018...

[meer...]

Nieuwe klachtenregeling

De cliŽntenraad heeft positief geadviseerd over de aangepaste Klachtenregeling 2017. Deze voldoet nu aan de invoering van de nieuwe Wet “Kwaliteit, Klachten en geschillen zorg”(WKKgz). STMG heeft er voor gekozen het door ActiZ ontwikkelde model te volgen en deze op onderdelen aan te vullen en voor advies voor te leggen aan de cliŽntenraad.
“CliŽnten hebben een wettelijk recht om een klacht in te dienen over geleverde zorg en iedere zorgonderneming is verplicht een regeling te treffen voor de behandeling van klachten over gedragingen van hem of van voor hem werkzame personen ten aanzien van een cliŽnt”.
De cliŽntenraad heeft een duidelijk voorkeur voor een onafhankelijk exte...

[meer...]