Jaarverslag 2018

Onderzoek onder cliŽnten, onze achterban, heeft uitgewezen dat u graag vaker en uitgebreider geinformeerd wil worden over het wel en wee binnen STMG, uw zorgverlener. U wilt ook meer inzicht krijgen in de rol en het werk van de CliŽntenraad, dť belangenbehartiger van u en alle cliŽnten van STMG. Wij doen dat met alle plezier.

Bent u cliŽnt van STMG? Dan ontvangt u in de komende weken het Jaarverslag 2018 CliŽntenraad STMG BV en STMG Ondersteuning Thuis BV. U kunt het verslag ook online lezen.
Wij horen graag uw reactie!

Zorgportaal Caren Zorgt
In het jaarverslag doen wij ook een oproep aan alle cliŽnten die nog geen gebruik make...

[meer...]

Begroting 2019 STMG

De raad heeft half december 2018 het advies-verzoek ‘Vaststelling Begroting 2019’ met toelichting en overzicht van de tarieven 2019 ontvangen. Deze is uitgebreid met de bestuurder en de manager backoffice besproken.
Na beantwoording van alle vragen en toezending van het overzicht “Onderbouwing Algemene Kosten 2019”, heeft de raad in eigen kring het preadvies besproken en besloten hierin positief te adviseren.
De raad is van mening dat er opnieuw sprake is van een ambitieuze en optimistische begroting 2019, waarbij een wissel wordt getrokken op de positieve ontwikkeling van de omzet, de (reken)normen van volumegroei. Er is ook nog geen duidelijkheid over de kostendekkende tariev...

[meer...]

Beleidskaders 2019 (Kaderbrief)

Met deze kaderbrief geeft de bestuurder inzicht in de beleidskoers van het komend jaar. De Kaderbrief geeft ook richting aan het management en stafleden van STMG voor het opstellen van de jaarplannen 2019 en de begroting 2019. De raad heeft de kaderbrief 2019 betrokken in het overleg over de begroting 2019, en hebben hierin eind december 2018 positief geadviseerd.
De raad is wel van mening dat de haalbaarheid van de drijfveren: 1) In de maatschappij; 2) In verbinding; 3) In je kracht; en 4) In control, en genoemde projecten sterk afhankelijk zijn van de beschikbaarheid en inzet van mensen en financiŽle middelen. Zij geeft de bestuurder ter overweging om de veelheid aan nieuwe plannen ...

[meer...]

Nieuwe Algemene Voorwaarden

De cliŽntenraad heeft positief geadviseerd over de bijgestelde algemene voorwaarden Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT).  Deze zijn opgesteld door Actiz en BTN (namens de zorgaanbieders) en de Consumentenbond,   LOC-zeggenschap in Zorg en PatiŽnten federatie Nederland (namens cliŽnten).  De aanpassing is een gevolg van de nieuwe privacywet (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht is geworden. De raad heeft de bestuurder geadviseerd alle cliŽnten hierover per brief te informeren, en de publieksvriendelijke folder hierover bij te sluiten. De cliŽntenraad is eveneens van mening dat de handtekening van de client onder het zorgplan niet alleen noodzakelijk, maar van wezenl...

[meer...]

Aanstelling derde regiomanager STMG B.V.

Op verzoek van de bestuurder hebben wij op 24 augustus jl. een uiterst prettig en constructief gesprek met de beoogde nieuwe regiomanager, mevrouw Kim Verwoert - van den Berg, gevoerd. Wij hebben hierover positief geadviseerd. Wij wensen haar veel succes bij de verdere invulling van deze belangrijke managementfunctie!

[meer...]

Integratie thuisbegeleiding (TB)

Als raad zijn wij akkoord gegaan met het voornemen om de thuisbegeleiding (TB) niet langer binnen de thuiszorgorganisatie (STMG B.V.) te laten functioneren, maar te integreren en onder te brengen in het bedrijfsonderdeel STMG HbH B.V. Hierdoor worden alle activiteiten rondom de thuisbegeleiding en hulp bij het huishouden gecentraliseerd en dat zal de totale zorg- en dienstverlening alleen maar ten goede komen. Deze samenvoeging maakt ook de weg vrij om het bestaande pakket aan dienstverlening in de komende jaren verder uit te breiden en mťťr op de wensen van de cliŽnten en eisen van de gemeenten af te stemmen. Wij zullen bij alle productontwikkelingen betrokken worden en partici...

[meer...]

Nieuwe cliŽnten in Doetinchem

De raad heeft op 31 augustus jl. positief geadviseerd over de overname van de WMO-activiteiten van Zorgkompas Doetinchem, waardoor de zorg- en dienstverlening aan ruim 200 cliŽnten met hun 48 verzorgenden door STMG HbH B.V. wordt veiliggesteld en kan worden voortgezet. We hebben er alle vertrouwen in dat de cliŽnten in Doetinchem en hun zorgmedewerkers zich snel bij STMG zullen thuis voelen. Wij vinden het belangrijk dat de opgebouwde band tussen de cliŽnt en de zorgmedewerker ook zoveel mogelijk in takt blijft.

[meer...]

Artikel 1 tot 7 van 32
<< Eerste < Vorige 1-7 8-14 15-21 22-28 29-32 Volgende > Laatste >>