Vergeet uw vakantie niet door te geven

De cliŽntenraad roept alle cliŽnten van STMG op om vooral tijdig vakanties of andere omstandigheden van afwezigheid door te geven. Het komt in de praktijk van alle dag nogal eens voor dat de zorgmedewerkers voor een gesloten deur komen. En dat is natuurlijk jammer. De raad is geen voorstander om een ‘boeteclausule’ te (moeten) gaan invoeren en is in overleg over andere mogelijkheden dit onder de aandacht van cliŽnten te brengen.  

[meer...]

Adviesaanvraag “Wijziging bij STMG HBH BV"

De CliŽntenraad heeft kennisgenomen van de voorgenomen wijzigingen bij STMG Hulp bij het Huishouden BV en het voornemen de thuisbegeleiding over te hevelen van STMG BV naar STMG HbH BV en volledig te integreren in de organisatie van STMG Hulp bij het Huishouden.    De cliŽntenraad heeft besloten: 1) de informatie ter ‘kennisneming’ te hebben aangenomen en 2) in deze geen advies te geven over zaken die inmiddels achterhaald zijn. Zij heeft dit besluit in de overlegvergadering met de bestuurder nader toegelicht. Voorts ziet zij in de komende maanden met belangstelling het ‘Plan van Aanpak’ resp. ‘Businessplan STMG HbH BV’ tegemoet en wil in een zo vroeg mogelijk stadium hierb...

[meer...]

Ingestemd met jaardocument 2017

De CliŽntenraad heeft positief geadviseerd over en ingestemd met de inhoud van het jaarverslag en jaarrekening 2017. De raad heeft opnieuw aanvullende vragen gesteld over het voorgenomen besluit tot de dividenduitkering aan de aandeelhouders. De CliŽntenraad is ontstemd over het feit dat zij niet voortijdig in de gelegenheid is gesteld over het voorgenomen besluit tot ‘dividenduitkering 2017 en kapitaalsvermindering 2018’ advies uit te brengen. Eind november 2017 heeft de raad hierover vragen gesteld. De beantwoording over het omzetten en intrekken van aandelenkapitaal heeft echter nieuwe vragen opgeroepen. Om de ratio achter de besluitvorming te kunnen doorgronden zijn opni...

[meer...]

Maak kennis met...Joke de Boer

Sinds februari 2010 ben ik lid van de CliŽntenraad. Ik heb een verpleegkundige achtergrond en heb de laatste 15 jaar van mijn werkzame leven gewerkt als indicatiesteller voor AWBZ en WMO. Van daaruit heb ik een blijvende belangstelling voor de thuiszorg en de effecten voor de cliŽnt die de veranderingen in deze zorg met zich meebrengen. Ik vind het van groot belang om binnen de wettelijke en financiŽle mogelijkheden de cliŽnt te vertegenwoordigen met daarbij ‘de kwaliteit van zorg’ als belangrijkste leidraad.

[meer...]

Maak kennis met...Hans de Beer

Mijn naam is Hans de Beer en sinds 2017 ben ik lid van de CliŽntenraad. Ik ben sociaal en bestuurlijk betrokken bij verschillende instanties op het gebied van zorg en minima. Mijn doel is de voorzieningen en regelingen toekomstbestendig en zo bereikbaar mogelijk te houden voor inwoners, door geregeld te overleggen met de doelgroepen. CliŽnten moeten kunnen vertrouwen op respect, optimale voorlichting en begeleiding door hun zorgverleners en zorgaanbieders en daar maak ik me dan ook hard voor. Als lid van de CliŽntenraad wil ik graag een bijdrage leveren aan kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg. Doordat ik sinds 2015 zelf cliŽnt van STMG ben, denk ik de belangen van cliŽnten d...

[meer...]

Maak kennis met...Cees Barskť

Ik ben Cees Barskť en sinds 15 mei 2014 voorzitter van de CliŽntenraad. Vanuit diverse bestuurlijke rollen en taken ben ik betrokken bij een aantal sociaal maatschappelijke activiteiten. In het verlengde hiervan wil ik een bijdrage leveren aan goede passende (ouderen) zorg. Dat doe je niet door aan de kant te blijven staan kijken. Dat doe je door het voortouw te nemen, voor anderen iets te willen betekenen en verder te kijken dan regels, richtlijnen en protocollen om tot een eigentijdse en maatgerichte zorg en dienstverlening te komen. Het is een uitdaging om te balanceren tussen zorg en medezeggenschap, daarbij rekening te houden met de zeer uiteenlopende vragen en behoeften va...

[meer...]

Maak kennis met...Yvonne Litjens

Mijn naam is Yvonne Litjens en ik ben sinds 1 oktober 2015 lid van de CliŽntenraad. In mijn dagelijks leven ben ik projectmanager en werk ik regelmatig als zzp-er bij verschillende opdrachtgevers, veelal bij gemeenten en WSW bedrijven. Ik ben ouder van 2 volwassen kinderen met autisme. In mijn naaste omgeving zijn er steeds meer mensen, die langzaam maar gestaag steeds meer zorg nodig hebben. Ik wil er nog niet echt aan, maar zelf word ik het ook! Het is voor mij vooral zorgen voor elkaar. Dat je daarbij goede hulp en de juiste ondersteuning mag ervaren vind ik heel belangrijk. Als lid van de CliŽntenraad wil ik graag een positieve bijdrage leveren aan mijn aandachtsgebied "...

[meer...]

Artikel 1 tot 7 van 25
<< Eerste < Vorige 1-7 8-14 15-21 22-25 Volgende > Laatste >>