Vergeet uw vakantie niet door te geven

De cliŽntenraad roept alle cliŽnten van STMG op om vooral tijdig vakanties of andere omstandigheden van afwezigheid door te geven. Het komt in de praktijk van alle dag nogal eens voor dat de zorgmedewerkers voor een gesloten deur komen. En dat is natuurlijk jammer. De raad is geen voorstander om een ‘boeteclausule’ te (moeten) gaan invoeren en is in overleg over andere mogelijkheden dit onder de aandacht van cliŽnten te brengen.  

[meer...]

Adviesaanvraag “Wijziging bij STMG HBH BV"

De CliŽntenraad heeft kennisgenomen van de voorgenomen wijzigingen bij STMG Hulp bij het Huishouden BV en het voornemen de thuisbegeleiding over te hevelen van STMG BV naar STMG HbH BV en volledig te integreren in de organisatie van STMG Hulp bij het Huishouden.    De cliŽntenraad heeft besloten: 1) de informatie ter ‘kennisneming’ te hebben aangenomen en 2) in deze geen advies te geven over zaken die inmiddels achterhaald zijn. Zij heeft dit besluit in de overlegvergadering met de bestuurder nader toegelicht. Voorts ziet zij in de komende maanden met belangstelling het ‘Plan van Aanpak’ resp. ‘Businessplan STMG HbH BV’ tegemoet en wil in een zo vroeg mogelijk stadium hierb...

[meer...]

Ingestemd met jaardocument 2017

De CliŽntenraad heeft positief geadviseerd over en ingestemd met de inhoud van het jaarverslag en jaarrekening 2017. De raad heeft opnieuw aanvullende vragen gesteld over het voorgenomen besluit tot de dividenduitkering aan de aandeelhouders. De CliŽntenraad is ontstemd over het feit dat zij niet voortijdig in de gelegenheid is gesteld over het voorgenomen besluit tot ‘dividenduitkering 2017 en kapitaalsvermindering 2018’ advies uit te brengen. Eind november 2017 heeft de raad hierover vragen gesteld. De beantwoording over het omzetten en intrekken van aandelenkapitaal heeft echter nieuwe vragen opgeroepen. Om de ratio achter de besluitvorming te kunnen doorgronden zijn opni...

[meer...]

Maak kennis met...Miriam Wilke

Mijn naam is Miriam Wilke en ik ben in april 2016 lid geworden van de CliŽntenraad. De thuiszorg en met name de kwaliteit ervan heeft altijd mijn aandacht gehad. Eerst als medewerker in diverse sectoren bij STMG. Later heb ik ook als intensive mantelzorger, van mijn toen zieke ouders, veel contact gehad met de thuiszorg. Mantelzorg is zů belangrijk en de samenwerking met de professional is essentieel. Ik heb ook veel respect voor de medewerkers die dag in dag uit kwalitatief goede zorg willen leveren in soms barre omstandigheden. Het hoog-houden van een goede kwaliteit is zeer belangrijk voor de cliŽnt. De CliŽntenraad zet zich daarvoor in en heeft daar de cliŽnt bij nodig. Wat ...

[meer...]

Maak kennis met...Gerrit Gudden

Ik ben Gerrit Gudden en Ik vind het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn en te blijven. In mijn dorp (Westervoort) ben ik dan ook al heel lang (bestuurlijk) betrokken bij tal van verenigingen en organisaties. Maar de gezondheidszorg en alles wat daarmee annex is, heeft mijn bijzondere aandacht. In het jaar 2015 is de thuiszorg qua verantwoordelijkheid ondergebracht bij de gemeenten. En die gemeenten zoeken vaak de goedkoopste zorgaanbieders waarbij de kwaliteit van zorg vaak ondergeschikt is. Het is daarom belangrijk dat mensen die voor een belangrijk deel van hun leven afhankelijk zijn van goede zorg thuis, goed worden vertegenwoordigd. En daar wil ik wel energie in steken. En i...

[meer...]

Jaarverslag 2017

De CliŽntenraad kijkt terug op een mooi jaar. Wilt u weten waar de CliŽntenraad zich in 2017 mee bezig heeft gehouden? Lees ons jaarverslag. Wenst u een geprint exemplaar te ontvangen van dit jaarverslag, dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat via clientenraad@stmgzorg.nl of (088) 456 09 32.

[meer...]

Versterking CliŽntenraad gezocht!

Wij zoeken voor onze cliŽntenraad een nieuw lid met affiniteit met het werk van cliŽntenraden in de thuiszorg (extramurale zorg) en hulp bij huishouden en die zich wil inleven in en bezig gaat houden met het aandachtsgebied Mantelzorg.  

Waarom zou u hierop reageren?

Omdat het maatschappelijk belangrijk, leuk en inspirerend werk is, veel voldoening geeft, je invloed kunt uitoefenen op het beleid van de zorgaanbieder en een luisterend oor bieden voor alle mantelzorgers van cliŽnten van STMG. Als belangenbehartiger kun je –in teamverband– meedenken, meepraten en meebeslissen om de kwalitatieve zorg en dienstverlening op een hoger plan te brengen en bli...

[meer...]

Artikel 1 tot 7 van 21
<< Eerste < Vorige 1-7 8-14 15-21 Volgende > Laatste >>