Nieuws

Ouderenzorgorganisaties en thuiszorg in regio Arnhem ondersteunen ziekenhuis Rijnstate

02.04.2020

Ouderenzorgorganisaties en thuiszorgorganisaties in Arnhem en omgeving bundelen hun krachten, zodat de toenemende druk op de intensive care van ziekenhuis Rijnstate verminderd kan worden. Ziekenhuis Rijnstate heeft de maximale capaciteit nodig om de ernstig zieke patiŽnten zorg te kunnen bieden. De zorgorganisaties stellen delen van hun locaties ter beschikking voor de opvang van patiŽnten die geen corona hebben, maar wel (na)zorg nodig hebben of voor patiŽnten bij wie corona vastgesteld is. Thuiszorgorganisaties maken ruimte in hun routes zodat zij nazorg en specialistische verpleging in de thuissituatie kunnen bieden. Zo kan de uitstroom uit het ziekenhuis door blijven gaan en kunnen huisartsen verwijzen naar andere zorgorganisaties in plaats van naar het ziekenhuis.

Toenemende druk op ziekenhuizen

De druk op de ziekenhuizen in heel Nederland is groot. Naar verwachting neemt deze druk ook in de regio Arnhem de komende weken verder toe. Ziekenhuizen plaatsen patiŽnten al over naar andere ziekenhuizen in Nederland waar ruimte is. Daarnaast wil Rijnstate zowel de ‘gewone’ patiŽnten als patiŽnten met een coronabesmetting zo veel, snel en verantwoord mogelijk verplaatsen naar andere zorgorganisaties. Om de druk op Rijnstate te verminderen, bundelen de regionale organisaties DrieGasthuizenGroep (inclusief Thuiszorg Groot Gelre), Attent Zorg en Behandeling, Innoforte, Pleyade, Insula Dei Huize Kohlmann, Liemerije en STMG hun krachten. Deze organisaties bieden ouderen thuiszorg en/of zorg in hun woonzorglocaties.

Samenwerking
De regionale zorginstellingen werken intensief samen om het ziekenhuis optimaal te ontlasten. De ouderenzorg, thuiszorg, Rijnstate en regionale organen zoals GHOR en ROAZ zoeken naar creatieve oplossingen om de zorgcontinuÔteit op alle niveaus te waarborgen. Zij maken hierbij gebruik van elkaars deskundigheid. De komende weken leveren de zorgorganisaties met elkaar extra bedden en teams van deskundig personeel. In de praktijk is dit zo ingericht:

  • Attent Zorg en Behandeling richt de locatie Rhederhof in met 10 bedden voor cliŽnten die extra zorg nodig hebben en nog niet naar huis kunnen. Deze cliŽnten worden overgenomen van DrieGasthuizenGroep, locatie Heijendaal. Ook  ligt  er een plan klaar om nogmaals 10/12 extra bedden te kunnen open voor cohort verpleging.
  • DrieGasthuizenGroep heeft de derde etage van woonzorglocatie Heijendaal ingericht als corona-afdeling. CoronapatiŽnten worden vanuit ziekenhuis Rijnstate overgeplaatst naar deze afdeling. Ook worden besmette bewoners van andere woonzorglocaties hier indien nodig opgevangen.
  • Pleyade heeft afgezien van het opvangen van niet coronapatiŽnten nog een afdeling ingericht voor 20 coronapatiŽnten.
  • Innoforte, Liemerije en Insula Dei Huize Kohlmann nemen zoveel mogelijk (extra) tijdelijke cliŽnten op die nog niet naar huis kunnen, maar al wel uit het ziekenhuis. Zij zijn niet besmet met corona.

De cliŽnten binnen de locaties van samenwerkende organisaties worden zo veel mogelijk in het eigen huis verpleegd, ook als zij besmet zijn. Waar mogelijk in isolatie op de eigen kamer en als dit niet kan, zoals bij bewoners met dementie, dan worden zij zo veel mogelijk samen verzorgd op hun afdeling. In principe worden bewoners niet naar de nieuw ingerichte (corona)-afdelingen overgebracht. Deze zijn echt bedoeld ter vermindering van de druk op het ziekenhuis. 

Thuiszorg
De thuiszorgorganisaties STMG, Thuiszorg Groot Gelre, Pleyade, Innoforte en Attent Zorg en Behandeling werken nauw samen om patiŽnten sneller uit het ziekenhuis te laten doorstromen. Hiervoor zijn inmiddels al diverse coronateams opgezet. Daarnaast hebben zij de zorg afgeschaald. Dit betekent dat reguliere cliŽnten in sommige gevallen minder thuiszorg krijgen. Dit heeft als doel dat de thuiszorg optimaal kan worden ingezet voor patiŽnten die niet langer in het ziekenhuis hoeven te blijven, maar nog wel nazorg en/ of specialistische verpleegkundige zorg nodig hebben.

Risico voor overige cliŽnten
Het besmettingsgevaar voor de overige cliŽnten is met de in gang gezette acties niet veranderd. Mede in overleg met het RIVM en de GGD nemen de organisaties vergaande maatregelen om het besmettingsrisico voor de overige cliŽnten tot een minimum te beperken. Zo zijn de corona-afdelingen volledig geÔsoleerd, wat inhoudt dat de besmette cliŽnten niet van hun kamer of de afdeling af komen. De medewerkers dragen beschermende kleding bij het verzorgen van de cliŽnten. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met vaste teams op de corona-afdelingen. In de thuiszorg wordt zorgvuldig gewerkt volgens de RIVM richtlijnen en wanneer nodig gebruik gemaakt van de benodigde beschermingsmiddelen.


nieuwslijst