Nieuws

Corona

13.03.2020

Graag brengen we u op de hoogte van hoe STMG omgaat met de huidige situatie in Nederland en over eventuele gevolgen van de maatregelen voor de zorg die onze clienten van ons ontvangen.

STMG volgt de richtlijnen van het RIVM
STMG volgt in het nemen van maatregelen het RIVM en brancheorganisatie ActiZ. Dit houdt het volgende in:

  • Indien mogelijk thuis werken (kantoorpersoneel)

  • Geen handen schudden

  • Handen regelmatig wassen en/of desinfecteren

  • Niezen en hoesten in de binnenkant van je elleboog

  • Gebruik van papieren zakdoekjes

  • Interne en externe bijeenkomsten gaan tot 31 maart niet door

Zorg gaat zoveel als mogelijk door
De zorg die wij aan onze clienten bieden is en blijft erg belangrijk voor ons. We zijn ons er zeer van bewust dat deze zorg voor heel veel mensen een belangrijk moment op de dag is en als onmisbaar ervaren wordt. Daarom doen we er alles aan om zorg zoveel als mogelijk gewoon doorgang te laten vinden.

Onze zorgmedewerkers (zowel in de wijkteams als de thuishulpen en thuisbegeleiders) zijn gewoon aan het werk tenzij zij verkoudsverschijnselen en koorts hebben. We vragen van hen extra alertheid op symptomen bij klanten en we staan in nauw contact met de GGD en de Veiligheidsregio.

Onze organisatie bereidt zich daarnaast zo goed mogelijk voor op een eventuele uitbraak. Mocht dit gebeuren, dan is de GGD voor ons leidend wat betreft advies en instructie.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
STMG wil ook graag haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Dit houdt in dat we in onze planning ruimte maken voor mensen die uit het ziekenhuis komen. Deze mensen kunnen alleen thuis herstellen met onze zorg en de ziekenhuizen kunnen de bedden goed gebruiken voor nieuwe patiŽnten.

Dit houdt ook in dat we bij klanten waar dat mogelijk is tijdelijk niet meer of minder komen. We kijken samen met hen of zorgmomenten (tijdelijk) kunnen worden overgenomen door mantelzorgers of mensen in hun netwerk. Door bij bepaalde klanten niet meer langs te gaan, beschermen we ze ook meteen.

Samenwerking in de regio
We zijn trots op ons netwerk in de regio. Waar mogelijk zoeken wij en onze collega thuiszorgorganisaties de samenwerking. Door goed en snel onderling contact zorgen we er bijvoorbeeld voor dat ziekenhuizen met weinig inspanningen een plek vinden voor patienten die het ziekenhuis kunnen verlaten om thuis verder te herstellen. Zo hebben de ziekenhuizen sneller bedden weer tot hun beschikking.

Het spreekt voor zich dat STMG enorm trots is op haar medewerkers en alle andere mensen in de zorg!

Informatie over Corona
Alle informatie over Corona en de ingestelde maatregelen zijn te vinden op de website van het RIVM. Hier staan bijvoorbeeld heel veel vragen en antwoorden, symptomen en welke hygiŽnemaatregelen belangrijk zijn om besmetting te voorkomen.


Brief voor klanten verpleging en verzorging
Wij hebben een brief opgesteld voor onze klanten die verpleging en of verzorging ontvangen van onze wijkteams. Deze brief bevat informatie over de voortzetting van de zorg in deze ingewikkelde en spannende tijd.

Let op: Deze brief is enkel voor klanten van STMG wijkverpleging. De geschetste situatie is niet van toepassing op klanten die huishoudelijke ondersteuning of thuisbegeleiding ontvangen.
De brief kunt u hier teruglezen.


nieuwslijst