Nieuws

Spoedeisende nachtzorg gewaarborgd!

18.09.2019

Sinds 1 september is het voor alle 440.000 inwoners in Arnhem en omgeving, dus ook onze cliŽnten in Arnhem e.o., mogelijk om ’s nachts niet uitstelbare nachtzorg thuis te krijgen. Dit is mogelijk geworden door de samenwerking te zoeken met 7 andere zorgorganisaties in de regio.

 

De cliŽntenraden van de zorgorganisaties zijn buitengewoon erkentelijk voor het genomen initiatief om samen ťťn regionaal nachtteam te vormen. Hierdoor kan in alle situaties waarin niet gewacht kan worden, tussen 23.00 en 07.00 uur snel en adequaat kwalitatief goede zorg worden verleend.

 

De grootste voordelen voor u als cliŽnt zijn, dat:

• Alle cliŽnten ’s nachts (tussen 23.00-07.00 uur) passende verpleegkundige zorg krijgen;

• Uw mantelzorger kunnen ontlasten;

• Sneller bij u thuis zijn;

• Zorg bieden die het mogelijk maakt dat u sneller het ziekenhuis kunt verlaten en/of langer thuis kunt blijven wonen.

 

Door deze nachtzorg is, in samenwerking met de huisartsenpost, niet uitstelbare nachtzorg in de nacht voor thuiswonende cliŽnten mogelijk geworden.

 

De samenwerkende zorgorganisaties hebben zo’n 5.000 klanten in de thuiszorg (extramuraal) en/of zijn aangesloten op personenalarmering met professionele alarmopvolging.

 

Met deze regionale samenwerking is ook de veiligheid, zekerheid, kwaliteit, bereikbaarheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid van zorg in de nacht geborgd.

 

Wij wensen alle betrokken verpleegkundigen veel succes met de verdere uitvoering van deze nachtzorg.

 

Op de foto ziet u als tweede van rechts Cees Barske, voorzitter CliŽntenraad STMG. De overige mensen op de foto zijn vanuit verschillende organisaties betrokken bij de organisatie van de regionale nachtzorg. De foto is gemaakt tijdens de startbijeenkomst op 29 augustus 2019.

 

 

Voor actuele informatie online ga naar: www.stmg.nl/clientenraad.

Voor een berichtje: clientenraad@stmg.nl of telefonisch contact: 088-4560932

 

 


nieuwslijst