Nieuws

Begroting 2019 STMG

24.01.2019

De raad heeft half december 2018 het advies-verzoek ‘Vaststelling Begroting 2019’ met toelichting en overzicht van de tarieven 2019 ontvangen. Deze is uitgebreid met de bestuurder en de manager backoffice besproken.


Na beantwoording van alle vragen en toezending van het overzicht “Onderbouwing Algemene Kosten 2019”, heeft de raad in eigen kring het preadvies besproken en besloten hierin positief te adviseren.


De raad is van mening dat er opnieuw sprake is van een ambitieuze en optimistische begroting 2019, waarbij een wissel wordt getrokken op de positieve ontwikkeling van de omzet, de (reken)normen van volumegroei. Er is ook nog geen duidelijkheid over de kostendekkende tarieven 2019, omdat de aanbesteding bij een aantal gemeenten eind 2018 nog niet zijn afgerond. Het positieve advies is mede ingegeven door de volgende overwegingen:

1) er is voldoende speelruimte in de liquide middelen;

2) de begroting door de Raad van Commissarissen en Aandeelhouder is goedgekeurd;

3) gaande het jaar de begroting op basis van de periodieke prognose kan worden bijgesteld;

4) de ruimte en risico’s in de maandelijkse management rapportages worden opgenomen en met de raad worden besproken.


Wij zullen de ontwikkelingen en resultaten maandelijks volgen en met de bestuurder bespreken.

 


nieuwslijst