Nieuws

Beleidskaders 2019 (Kaderbrief)

24.01.2019

Met deze kaderbrief geeft de bestuurder inzicht in de beleidskoers van het komend jaar. De Kaderbrief geeft ook richting aan het management en stafleden van STMG voor het opstellen van de jaarplannen 2019 en de begroting 2019. De raad heeft de kaderbrief 2019 betrokken in het overleg over de begroting 2019, en hebben hierin eind december 2018 positief geadviseerd.


De raad is wel van mening dat de haalbaarheid van de drijfveren: 1) In de maatschappij; 2) In verbinding; 3) In je kracht; en 4) In control, en genoemde projecten sterk afhankelijk zijn van de beschikbaarheid en inzet van mensen en financiŽle middelen. Zij geeft de bestuurder ter overweging om de veelheid aan nieuwe plannen te prioriteren.

 

 


nieuwslijst