Nieuws

STMG verwelkomt klanten en medewerkers Zorgkompas

02.10.2018

STMG HbH BV neemt klanten en medewerkers van Zorgkompas in de gemeente Doetinchem per 8 oktober 2018 over. Het gaat om klanten en medewerkers binnen de dienst huishoudelijke hulp.

 

Gunning en overname

Zorgkompas heeft in de gemeente Doetinchem niet de gunning van de aanbesteding voor 2018 gekregen. Gemeente Doetinchem heeft daarop met Zorgkompas een overgangsregeling afgesproken. Dat wil zeggen dat zij gedurende het kalenderjaar 2018 de tijd hebben gekregen om de huishoudelijke zorg op een zorgvuldige manier over te dragen aan een andere, gegunde, partij. Deze partij is STMG geworden.   

 

Per 8 oktober 2018 neemt STMG de medewerkers van Zorgkompas Midden Nederland die WMO- gefinancierde activiteiten leveren in de gemeente Doetinchem over. Vanaf dezelfde datum leveren zij namens STMG de huishoudelijke zorg en begeleiding aan klanten die tot deze datum zorg ontvingen van Zorgkompas Midden Nederland. Wim Croes, directeur a.i. Zorgkompas Midden Nederland: “Zorgkompas heeft STMG leren kennen als een organisatie die betrokken is bij haar klanten en medewerkers en kwalitatief goede zorg wil leveren. De relatie tussen de vaste medewerker en de klant vinden zowel Zorgkompas als STMG erg belangrijk. Dit zorgt ervoor dat Zorgkompas met een vertrouwd gevoel de zorg aan STMG kan overdragen.”

 

 

 

Toekomstbestendig

De overname draagt bij aan de toekomstbestendigheid van STMG. Fred van der Heijden, bestuurder en directeur van STMG BV: “Bij STMG draait het om de klant. We geven onze klanten de mogelijkheid om langer zelfstandig en redzaam thuis te kunnen blijven wonen. Doordat wij hun omgeving, behoeften en beleving als vertrekpunt nemen, bieden wij de ondersteuning en zorg die daarvoor nodig is. De groei die wij doormaken door een overname als deze zorgt ervoor dat we onze organisatie beter op de kaart zetten. Maar het zorgt er vooral voor dat we met meer zekerheid deze zorg kunnen blijven bieden in de toekomst.” De overname van Zorgkompas zorgt voor een groei van 220 klanten en 43 medewerkers voor STMG.

 

Er verandert zo min mogelijk

In de eerste week van september zijn alle klanten van Zorgkompas ingelicht. Middels een brief zijn zij op de hoogte gebracht van de overname. Karin van Otterloo, manager STMG Hulp bij het Huishouden: “Voorop staat dat wij de geplande uren huishoudelijke hulp overnemen en alle medewerkers. Het is ook zeker het streven om dezelfde medewerkers op dezelfde dagen en tijden bij de klanten in te plannen. Zo blijft het voor de klant vertrouwd.”

Over STMG

 

STMG draagt er aan bij dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. We zijn de verbinder in het netwerk van informele zorg (mantelzorg en vrijwilligers), services, ondersteuning thuis (hulp bij het huishouden en thuisbegeleiding) en thuiszorg (verzorging en  [specialistische] verpleging). Vanuit de dienstverlening Service, Ondersteuning thuis en Thuiszorg geeft STMG hier op professionele wijze invulling aan.

Dat doen we met ruim 1.250 betrokken, verantwoordelijke en gemotiveerde medewerkers voor zo’n 4.500 klanten. We zijn een regionale speler in Gelderland en sterk in het gebied ‘de Veluwe zoom’, stadsregio Arnhem, ‘Over-Betuwe en ‘Liemers’. Het werkgebied voor Ondersteuning thuis strekt zich nog verder uit richting ‘Neder-Betuwe’, ‘Het land van Maas en Waal’ en ‘Het Rijk van Nijmegen’. STMG is een dochteronderneming van familiebedrijf Vebego.


nieuwslijst