Nieuws

Adviesaanvraag “Wijziging bij STMG HBH BV"

17.04.2018

De CliŽntenraad heeft kennisgenomen van de voorgenomen wijzigingen bij STMG Hulp bij het Huishouden BV en het voornemen de thuisbegeleiding over te hevelen van STMG BV naar STMG HbH BV en volledig te integreren in de organisatie van STMG Hulp bij het Huishouden.   

 

De cliŽntenraad heeft besloten: 1) de informatie ter ‘kennisneming’ te hebben aangenomen en 2) in deze geen advies te geven over zaken die inmiddels achterhaald zijn. Zij heeft dit besluit in de overlegvergadering met de bestuurder nader toegelicht. Voorts ziet zij in de komende maanden met belangstelling het ‘Plan van Aanpak’ resp. ‘Businessplan STMG HbH BV’ tegemoet en wil in een zo vroeg mogelijk stadium hierbij betrokken worden om tijdig tot een advies te kunnen komen.  


nieuwslijst