Nieuws

Ingestemd met jaardocument 2017

17.04.2018

De CliŽntenraad heeft positief geadviseerd over en ingestemd met de inhoud van het jaarverslag en jaarrekening 2017. De raad heeft opnieuw aanvullende vragen gesteld over het voorgenomen besluit tot de dividenduitkering aan de aandeelhouders.

De CliŽntenraad is ontstemd over het feit dat zij niet voortijdig in de gelegenheid is gesteld over het voorgenomen besluit tot ‘dividenduitkering 2017 en kapitaalsvermindering 2018’ advies uit te brengen. Eind november 2017 heeft de raad hierover vragen gesteld. De beantwoording over het omzetten en intrekken van aandelenkapitaal heeft echter nieuwe vragen opgeroepen. Om de ratio achter de besluitvorming te kunnen doorgronden zijn opnieuw aanvullende vragen gesteld aan de bestuurder, de raad van commissarissen en aandeelhouders.      


nieuwslijst