Nieuws

Nieuwe klachtenregeling

11.04.2017

STMG heeft een nieuwe klachtenregeling. Naar aanleiding van de invoering nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz) zorg, waar zorgorganisaties zich sinds 1 januari 2017 aan moeten houden, is de bestaande regeling aangepast. De nieuwe Klachtenregeling Wkkgz zorgt voor een snellere en betere aanpak van klachten. Het doel van de wet is meer openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen en een groter leereffect om zo gezamenlijk de zorg te verbeteren. De cliŽntenraad en Ondernemingsraad van STMG hebben op 9 maart 2017 ingestemd met de nieuwe regeling.

De Wkkgz stuurt sterk op informele geschillenbehandeling. In dit informele traject staat het vinden van een voor alle betrokken partijen bevredigende oplossing voor de klacht centraal. Een goed gesprek tussen de cliŽnt en zorgverlener is daarin heel belangrijk.

Als cliŽnt van STMG kunt u met uw onvrede terecht bij de betreffende medewerker, de leidinggevende van die medewerker, de klachtenfunctionaris en indien nodig de geschillencommissie in Den Haag.

Als cliŽnt bespreekt u uw onvrede met de betrokken medewerker en eventueel diens leidinggevende. In veel gevallen wordt er dan een oplossing gevonden naar ieders tevredenheid. U kunt ook terecht bij de klachtenfunctionaris om een klacht in te dienen. De klachtenfunctionaris adviseert u over het indienen van het de klacht, het formuleren ervan en onderzoekt de mogelijkheden om de klacht op te lossen. Lukt het niet om de klacht naar uw tevredenheid op te lossen, dan kunt u naar de onafhankelijke geschillencommissie in Den Haag stappen. Die doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschillencommissie kan ook een schadevergoeding toekennen.

De voormalige klachtencommissie komt met de nieuwe klachtenregeling te vervallen. Om de onafhankelijkheid van het klachtenonderzoek te waarborgen, of bij zeer complexe klachten, kan de klachtenfunctionaris ervoor kiezen een externe klachtenfunctionaris in te schakelen.  

Klik hier voor meer informatie over het indienen van een klacht en om de vernieuwde klachtenregeling van STMG te downloaden.


nieuwslijst