Nieuws

Voordracht nieuw lid RvC

15.03.2017

De cliŽntenraad heeft een bindende voordracht gedaan een nieuw lid van de Raad van Commissarissen te benoemen.

De voorzitter van de cliŽntenraad is als lid van de selectiecommissie van de Raad van Commissarissen betrokken bij de werving en selectie van de twee nieuwe RvC leden. De cliŽntenraad heeft, alvorens tot een voordracht te komen, uitgebreid kennis gemaakt met de beoogde kandidaat en unaniem besloten de heer Drs. W. van Ewijk (MBA) voor te dragen als nieuw lid van de Raad van Commissarissen.

Samengevat ervaart de raad dat zij kennis heeft gemaakt met een resultaatgericht en succesvol bestuurder en ervaren toezichthouder. Met de heer Wouter van Ewijk heeft STMG een commissaris die zijn kennis en ervaring graag met anderen binnen STMG wil delen, met de medezeggenschap- en adviesorganen (CR, OR en VAR) wil samenwerken om te komen tot een goede en waardevolle zorg en dienstverlening aan cliŽnten in de thuiszorg en hulp bij het huishouden, alsook een bijdrage wil leveren aan een slagvaardige organisatie. Het geheel spreekt de cliŽntenraad aan, alsook de wijze waarop de heer Wouter van Ewijk voornemens is in gezamenlijkheid met de andere leden van de RvC vorm en inhoud wil geven aan zijn kwaliteitszetel.
Wij wensen hem veel succes.


nieuwslijst