Nieuws

Opsplitsing STMG een feit

02.03.2015

STMG heeft de juiste partners gevonden voor de  overdracht van activiteiten en medewerkers. De opsplitsing van STMG is hiermee een feit. Per 1 april a.s. nemen STMR en Assist ieder een deel van de overgebleven activiteiten en medewerkers over. Willem de Gooyer, bestuurder STMG: “Met deze overdracht garanderen we de continuÔteit van zorg en diensten aan cliŽnten en hebben we zoveel mogelijk werkgelegenheid zeker kunnen stellen.”

Overdracht activiteiten
De overdracht van de activiteiten zal op 1 april 2015 plaatsvinden, indien de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) en de ACM (Autoriteit Consument & Markt) hun goedkeuring hebben gegeven. De meldingen naar beide autoriteiten zijn inmiddels gedaan.

STMR neemt de Verpleging & Verzorging en de Thuisbegeleiding in de gemeenten Tiel, Buren, Neder-Betuwe, Overbetuwe, Lingewaard en Arnhem over. De activiteiten worden opgenomen binnen de bestaande bedrijfsvoering van STMR.

Assist neemt de Hulp bij het Huishouden en de Verpleging & Verzorging – inclusief thuisbegeleiding, ledenservice, personenalarmering en zorgbemiddeling – in de Liemers, de Veluwezoom en in Arnhem over. Assist brengt de activiteiten en medewerkers onder in een apart bedrijf en zal de naam STMG voorlopig handhaven.

Goede overdracht
De ondernemingsraden en cliŽntenraden van alle partijen hebben een positief advies gegeven. De overdracht van genoemde activiteiten is in goed overleg met de zorgverzekeraars en gemeenten gegaan. De ondersteuning en zorg aan cliŽnten blijft bovendien in goede handen, omdat de medewerkers mee overgaan en cliŽnten zoveel als mogelijk hun vaste zorgverlener behouden. CliŽnten kunnen ook kiezen voor een andere zorgaanbieder.

STMR en Assist
STMR en Assist zijn betrouwbare partijen die bewezen hebben zorgactiviteiten op toekomstbestendige wijze te kunnen bieden. Hun hoge cliŽnt- en medewerkerstevredenheid spreken daarbij voor zich. CliŽnten worden binennkort persoonlijk geÔnformeerd over wat de opsplitsing voor hen betekent.

STMR is al decennia lang met zorg en dienstverlening verankerd in de wijk. Ron Axt, bestuurder STMR: “We zijn blij dat we met deze overname de goede ondersteuning kunnen blijven bieden aan cliŽnten, waardoor zij in hun vertrouwde omgeving op eigen kracht verder kunnen. We werken hierin samen met de lokale en regionale partners en investeren en innoveren in de maatschappelijke vraagstukken op lokaal niveau. Of het nu gaat om zorg thuis, maatschappelijk werk, thuisbegeleiding, jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp of verpleeghuiszorg: dat is de kracht van STMR.”

Assist is al sinds 2007 actief in de zorg. “Onze toegevoegde waarde voor de sector komt tot uiting in de strategische samenwerkingsverbanden die wij aangaan”, aldus Ger Henstra, operationeel directeur van Assist. “Samen met zorgaanbieders richten wij processen efficiŽnter in en verbeteren wij de kwaliteit. Daartoe minimaliseren we de bureaucratie, leggen we verantwoordelijkheden laag in de organisatie en sturen we op de eigen kracht van cliŽnten. Met onze organisatiefilosofie helpen we de zorg daadwerkelijk vooruit.”

Opsplitsing afgerond
Met de overdracht is de opsplitsing van STMG afgerond en zijn alle activiteiten in goede handen. In januari van dit jaar ging de Jeugdgezondheidszorg van STMG al over naar de GGD’en Gelderland Midden en Gelderland Zuid. STMG heeft per 1 maart het Maatschappelijk Werk en Sociaal Raadsliedenwerk overgedragen aan STMR.

Vragen
Bij vragen over deze en andere ontwikkelingen in de zorg kunnen cliŽnten terecht bij hun eigen zorgverleners of bij de klantenservice van STMG op telefoonnummer (026) 376 22 22. Vanzelfsprekend kunnen cliŽnten blijven rekenen op de zorg die zij nu al krijgen.


nieuwslijst