Nieuws

Maatschappelijk Werk en Raadsliedenwerk STMG over naar STMR

13.02.2015

ContinuÔteit van diensten en werkgelegenheid geborgd

De zorg en daarmee ook de zorgorganisaties zijn volop in verandering. Om de zorg en diensten aan haar cliŽnten te continueren en zoveel mogelijk werkgelegenheid zeker te stellen, wordt onderzocht hoe de organisatie STMG opgesplitst kan worden. De voortgang daarvan is positief.
Per 1 januari 2015 is de unit Jeugdgezondheidszorg onderdeel gaan uitmaken van GGD Gelderland-Midden en GGD Gelderland-Zuid. Per 1 maart a.s. is ook voor de unit Maatschappelijk Werk/Sociaal Raadsliedenwerk een goede oplossing gevonden.

Voor de overname van het Maatschappelijk Werk/Sociaal Raadsliedenwerk heeft STMG afspraken gemaakt met STMR (Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland). Vanaf 1 maart neemt STMR de cliŽnten, activiteiten en het direct uitvoerend personeel over, passend bij de overeengekomen beschikkingen die gemeenten hebben afgegeven. Willem de Gooyer, Raad van Bestuur STMG: “STMR is een partij die net als STMG de cliŽnt en de medewerker voorop heeft staan. Door de overname kunnen de inwoners in het gehele gebied een beroep blijven doen op vertrouwde en professionele ondersteuning.”

De ondernemingsraden en cliŽntenraden van beide ondernemingen hebben een positief advies afgegeven voor deze overname. Ook gemeenten in het nieuwe werkgebied hebben positief gereageerd op het continueren van de diensten. De overname van beschikkingen is hiervoor in gang gezet. Ron Axt, Raad van Bestuur STMR: “Wij verwelkomen alle klanten en ongeveer 35 nieuwe collega’s. Medewerkers van STMG vinden bij ons een inspirerende werkomgeving die gericht is op goed georganiseerde hulpverlening en tevreden medewerkers. Met een gemiddelde klanttevredenheid van een 8,1 in 2013 hebben wij in de regio Rivierenland en de Bommelerwaard al jaren lang een goede reputatie. ”

Vanzelfsprekend worden cliŽnten persoonlijk geÔnformeerd en behouden zij hun keuzevrijheid in zorgverlening. Bij vragen over de ontwikkelingen kunnen cliŽnten terecht bij de Klantenservice van STMG op telefoonnummer (026) 376 22 22.

Vanaf 1 maart kunnen cliŽnten voor vragen of hulp terecht bij de STMR Klantenservice, 0900-8433 of op de vertrouwde locaties binnen de verschillende gemeenten.

 


nieuwslijst