Nieuws

STMG heeft Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar overgedragen

31.12.2014

Op 1 januari 2015 heeft STMG de jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor de 0 tot 4-jarigen (consultatiebureaus) overgedragen aan GGD Gelderland-Midden en GGD Gelderland-Zuid.


Jeugdgezondheidszorg 0 tot 18 onder één dak
Jeugdgezondheidszorg voor jongeren van 4 tot 18 jaar was al onderdeel van GGD Gelderland-Midden en GGD Gelderland-Zuid. Met de overdracht werd de jeugdgezondheidszorg van 0 tot 18 jaar door één partij vormgegeven. Nu kan de ontwikkeling van kinderen en de situatie in het gezin door de verschillende levensfasen heen gevolgd worden en kunnen eventuele risico’s vroegtijdig worden gesignaleerd.

Dossier nodig?
Heeft u het dossier van de jeudgezondheidszorg van uw kind nodig? Dan kunt u dit opvragen bij de GGD.


GGD’en
De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van iedereen, met speciale aandacht voor risicogroepen. Dit doet ze door risico's voor de gezondheid te voorkomen en de gezondheid van alle inwoners te bevorderen.

GGD Gelderland-Zuid nam de zorg in de gemeente Neder-Betuwe van STMG over. GGD Gelderland-Midden nam de gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar voor haar rekening. GGD Gelderland-Midden is onderdeel van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM): de hulporganisatie voor Brandweer, Ambulancezorg en GGD.

STMG
STMG ondersteunt cliënten zodat zij de regie over hun eigen leven zo goed mogelijk kunnen blijven voeren en zelfstandig invulling kunnen geven aan hun bestaan. STMG levert zorg thuis, hulp bij het huishouden, (gespecialiseerde) verpleging en thuisbegeleiding.


nieuwslijst