Persoonlijke zorg van STMG. Nèt even anders.

U woont zelfstandig thuis en dat wilt u het liefst blijven doen. Het kan zijn dat dit niet meer zo makkelijk gaat door omstandigheden. STMG helpt u graag zodat u het leven zoveel mogelijk voort kunt zetten zoals het was. Zorg of hulp thuis is heel persoonlijk. Daarom is uw wens het uitgangspunt. Samen met u bepalen we welke zorg we bieden en hoe u dat het liefst heeft.

 

STMG biedt thuis verpleging, verzorging, gespecialiseerde verpleging (denk aan oncologische of palliatieve zorg, dementiezorg, longverpleging, wondzorg, technisch gespecialiseerde verpleging), nachtzorg, thuisbegeleiding en hulp in het huishouden.

 

 

 

 

 

Nieuwsflitsen

Oproep van de clientenraad in deze tijd van crisis

De clientenraad van STMG roept alle clienten en hun naasten op zich te houden aan de noodzakelijk genomen maatregelen.

> lees verder

Corona

Graag brengen we u op de hoogte van hoe STMG omgaat met de huidige situatie in Nederland en over eventuele gevolgen voor de zorg die onze clienten van...

> lees verder

We zoeken nieuwe leden voor de clientenraad van STMG

Update: we hebben vier nieuwe leden voor onze clientenraad gevonden!

> lees verder