Zorg bij u thuis | Aanvraagprocedure

Hoe vraagt u verzorging thuis aan?

De wijkverpleegkundige kan samen met u vaststellen welke zorg en ondersteuning u nodig heeft om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Dit gesprek vervangt de aanvraag voor een indicatie. Ook kan de wijkverpleegkundige verder kijken dan een concrete zorgvraag en daarvoor ook samen met u en samen met de andere partijen in de gemeente zoals welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties of mensen uit de buurt die ze kent, een oplossing zoeken en u misschien doorverwijzen. Onze wijkverpleegkundigen kunnen u adviseren, begeleiden, of doorverwijzen als dat voor u de beste zorg of ondersteuning biedt.

Wat kost persoonlijke verzorging?
Het gaat om de zorg die is geregeld in de Zorgverzekeringswet en valt in uw basisverzekering. U hoeft hiervoor geen eigen bijdrage te betalen.

Meer informatie of direct hulp aanvragen?
Voor het maken van een afspraak met de wijkverpleegkundige bij u in de wijk, kunt u contact opnemen met onze Klantenservice op telefoonnummer 088-45 60 900 of via mail. Zij helpen u graag.