Thuisbegeleiding

Praktische begeleiding thuis

Thuisbegeleiding is hulp aan mensen die door problemen hun grip op het dagelijks leven kwijt zijn of deze dreigen te verliezen.

Thuisbegeleiding is bedoeld voor mensen die in een kwetsbare positie verkeren. Bijvoorbeeld omdat ze afkomstig zijn uit de psychiatrie, de geriatrie of de verslavingszorg. Ook verstandelijk beperkten en dementerende ouderen kunnen met Thuisbegeleiding worden ondersteund. Bovendien kan Thuisbegeleiding hulp bieden bij de opvoeding van kinderen in moeilijke gezinssituaties.

Verwijzing naar Thuisbegeleiding is mogelijk door de huisarts, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming, jeugdreclassering, Veilig Thuis, WMO-consulenten/sociale gebiedsteams/wijkcoaches van gemeenten, GGZ, verslavingszorg, vluchtelingenwerk en andere hulpverlenende instanties.

De financiering
Thuisbegeleiding wordt gefinancierd door de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), Jeugdwet en vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Kinderen/jongeren onder de 18 jaar betalen geen eigen bijdrage. Volwassenen betalen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage, berekend door Centraal Administratie Kantoor (CAK). Wilt u zelf berekenen wat de eigen bijdrage in uw geval zal zijn, kijk dan op www.hetcak.nl.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze Klantenservice via 088-45 60 900.

 

STMG levert thuisbegeleiding in de gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Montferland, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar. 

 

Video Hometraining

Veel ouders ervaren wel een moeilijke periodes in de opvoeding van hun kinderen. Dan kan Video Hometraining door één van onze thuisbegeleiders een uitkomst zijn. Met Video Hometraining is het doel om via een positieve benadering het contact tussen ouders en kind(eren) te bevorderen. Lees meer over Video Hometraining.

 

Geen nieuws in deze lijst: